Įvertinta įstaigų vadovų metinė veikla

Pernai Savivaldybės meras Algirdas Gricius ir mero pavaduotoja Gitana Rašimienė kiekvienam rajono švietimo, kultūros, socialinių įstaigų vadovui buvo nustatę po šešias metines užduotis, kurias jie turėjo įgyvendinti iki 2017 m. pabaigos. Buvo numatyti siektini rezultatai, vertinimo kriterijai ir rizika, kuriai esant užduotys gali būti neįvykdytos.

   Visų ugdymo, kultūros, socialinių įstaigų vadovai buvo įpareigoti atlikti dvi bendras užduotis: įgyvendinti naujojo LR Darbo kodekso nuostatas (parengti visus reikiamus teisės aktus, tvarkas, aprašus, reglamentuojančius darbuotojų darbo santykius), o antroji užduotis – efektyviai naudoti paskirtas įstaigai lėšas, neviršijant 2017 m. įstaigai patvirtintų asignavimų. Kiekvienos įstaigos vadovui 4 užduotys buvo nustatytos pagal vadovaujamų įstaigų specifiką, strategiją, veiklos planus.

   Vakar Savivaldybės meras susitiko su Raseinių rajono kultūros centro, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos, Raseinių krašto istorijos muziejaus, Blinstrubiškių socialinės globos namų, Raseinių vaikų globos namų, Raseinių socialinių paslaugų centro, Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos vadovais ir aptarė, kaip sekėsi įgyvendinti užduotis, bei įvertino metinę veiklą. Įstaigų vadovai susidorojo su metinėmis užduotimis ir meras jų 2017 m. veiklą įvertino gerai arba labai gerai.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė