Išrinkti Raseinių seniūnijos seniūnaičiai

   

  Vadovaujantis Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS – 18 „Dėl seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Raseinių seniūnijos seniūnaitijose atviru balsavimu išrinkti šie seniūnaičiai:

Lenkelių seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas Jonas Neverdauskas.

Gabšių seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas Tomas Mangirdas.

Ramonų seniūnaitijos seniūnaite išrinkta Danutė Jonylienė.

Šarkių seniūnaitijos seniūnaičiu išrinktas Robertas Miniotas.

Alėjų seniūnaitijos seniūnaite šrinkta Ramūna Aleknienė.

Arškainių seniūnaitijoje seniūnaičio rinkimai neįvyko. Bus skelbiami pakartotiniai rinkimai.

2018 m. spalio 30 d. Gruzdiškės seniūnaitijos seniūnaičiu apklausos būdu išrinktas Gintautas Urbonavičius.