Išlydėti būsimi kariai

Spalio 8 d. iš Raseinių karo prievolės poskyrio tarnauti į Ruklą, LK GVB Vaidoto MPB, išvyko 13 Raseinių krašto jaunuolių – 10 iš jų savanoriai, o 3 pašaukti tarnauti pagal sąrašus. Būsimus karius išlydėjo ir sėkmingos tarnybos vaikinams linkėjo rajono meras Algirdas Gricius.

Savivaldybės vadovas pabrėžė, kad jaunuoliai drąsiai ir su pasididžiavimu turi žengti į Nepriklausomas Lietuvos kariuomenę, nes jie bus ruošiami ginti gimtąją šalį ir tarnaus vos už 100 km nuo namų, o ne Vladivostoke, Archangelske ar kituose tolimuose kraštuose, kaip tai buvo sovietų okupacijos metais. Meras tarnauti išvykstantiems vaikinams įteikė dovanas – knygas „Partizanų bunkeris Daugėliškių miške“, kad prisimintų skaudžius istorijos puslapius – mūsų krašto laisvės kovotojus, kurie nepriklausomybės vardan buvo pasiryžę atiduoti net gyvybę.

Kaip informavo Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos Kauno regioninio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus Raseinių poskyrio viršininkas št. srž. Andrius Jovaišas, į šių metų paskelbtą šaukimo sąrašą buvo įtraukti 379 Raseinių rajono šaukiamojo amžiaus (gimę 1992 – 1998 m.) jaunuoliai. Į poskyrį atvyko 291, iš kurių 47 išreiškė norą pirmumo tvarka atlikti privalomąją karo tarnybą. Sveikatos patikrinimui į karinės medicininės ekspertizės komisiją buvo pasiųsti 161, iš kurių 76 sveikatos patikrinimas jau atliktas, tačiau pripažintų tinkamais tarnauti – mažiau nei 50 %. Tie, kurie neatvyko ar kitaip su Karo prievolės ir komplektavimo skyriumi nesukontaktavo, yra perduoti į ieškomų asmenų žinybinį registrą. Tokiu atveju karo prievolininkams yra taikoma administracinė atsakomybė. Savo noru (nepatekę į šaukimo sąrašus) tarnauti pareiškė norą 46 jaunuoliai, bet tinkamų dėl sveikatos yra tik 24. Šiuo metu 5-iuose Lietuvos kariuomenės daliniuose tarnauja 42 karo prievolininkai iš Raseinių rajono. Gruodžio mėnesį dar bus vežami jaunuoliai tarnauti į 2 batalionus.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė