Iš Raseinių krašto kilusios asmenybės – naujausios Lietuvos istorijos studijoje

„Istoriją kuria žmonės“, – tokiu šūkiu besivadovaujanti leidykla Leidybos idėjų centras pavasarį išleido solidžią ir išliekamąją vertę turinčią dvitomę knygą „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“. Knygos leidėjai apibendrino per 25-erius Nepriklausomybės metus nueitą kelią ir surinko 2272 Lietuvą kūrusių, kuriančių, jos vardą garsinančių ir pasaulyje pripažintų asmenybių biografijas.

Iš daugiau nei dviejų tūkstančių mokslininkų, menininkų, sportininkų, politikų, pareigūnų, visuomenės ir išeivijos veikėjų, pedagogų, medikų, verslininkų ir kitų įvairiausių sričių atstovų 37 galima vadinti Raseinių krašto šviesuoliais. Antrajame leidinio tome galima rasti tokių iš Raseinių krašto kilusių, ne vienerius savo gyvenimo metus šiam kraštui ir Lietuvai paskyrusių ar čia besidarbavusių asmenybių biografijas: rašytojų Juozo Apučio ir Marcelijaus Martinaičio, biomedicinos mokslų daktaro Broniaus Bakučio, pulkininko leitenanto Renato Chrimliaus, Aleksandro Stulginskio universiteto profesoriaus Zenono Dabkevičiaus, habilituoto fizinių mokslų daktaro Vidmanto Gulbino, režisierių Eimunto Nekrošiaus ir Jono Vaitkaus, Lietuvos energetikos instituto direktoriaus Sigito Rimkevičiaus, gamtos mokslų daktaro Česlovo Venclovo ir kitų.

Leidinys nuo kitų biografinių žinynų skiriasi tuo, kad greta sausų enciklopedinių faktų pateikiami individualūs ir įdomūs bemaž kiekvienos asmenybės atsakymai į leidėjų užduotus klausimus, kokius savo pasiekimus asmuo vertina labiausiai ir kokie Lietuvos pasiekimai per šiuos 25-erius metus jam atrodo didžiausi ir svarbiausi. Šiuos atsakymus papildo asmenybių pasakojimai apie šeimą, laisvalaikį, o biografijų pradžioje pateikiami savotiški žodžio „asmenybė“ apibrėžimai – šį sudėtingą klausimą knygos herojams uždavę leidėjai džiaugiasi gavę įvairiausių atsakymų.

„Asmenybė – tai toks žmogus, kuris jaučia atsakomybę už savo darbus ir mintis. Tai žmogus, pažinęs save ir atradęs savo pašaukimą, jis ugdo save ir yra autoritetas kitiems“, – mano Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos ir Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos technologijų mokytojas ekspertas Kęstutis Bakutis. Ariogaloje gimęs ir Ariogalos gimnaziją baigęs pedagogas 2009 m. už etninės kultūros puoselėjimą apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, o 2010 m. už reikšmingus pedagogikos darbus, demokratinės kultūros, žmogiškųjų, tautinių ir pilietinių vertybių puoselėjimą išrinktas Lietuvos metų mokytoju. Paklaustas, kokius savo darbus jis laiko svarbiausiais, mokytojas vardija: „2004 m. įkūriau medžio meninio drožinėjimo studijos „Druvis“ muziejų, 2005 m. laimėjau Švietimo informacinių technologijų centro ir kompanijos „Microsoft“ skelbtą Informacinių komunikacinių technologijų lyderių konkursą, skirtą inovatyviems mokytojams, 2010 m. kovo 17 d. man suteiktas metų mokytojo vardas. Visi mano laimėjimai pasiekti kartu su mano mokiniais. Noriu paminėti keletą mokinių, su kuriais kartu dirbome ir „užaugome“. Tai Gedas Dukauskas, Viktoras Kromerovas, Juozas Martinaitis, Edvinas ir Ramūnas Pikčiai, Edvardas Skandykovas, Lina Pisankaitė ir Ugnė Šukaitytė.“

Viduklėje gimusi įmonės „Food Depot International“ vadovė Angelė Kavak Lietuvos vardą garsina pasaulyje. Verslininkė prisideda prie Lietuvos eksporto skatinimo, organizuoja konferencijas, seminarus, rašo straipsnius išeivijos laikraščiuose apie eksporto plėtrą, lietuvišką maistą ir lietuvišką paveldą. Organizuoja verslo misijas į Lietuvą ir priima Lietuvos verslo misijas JAV. Pristato Lietuvą JAV visuomenės renginiuose, tarp jų ir Vašingtone vykstančiose Europos dienose, verslo simpoziumuose Majamyje, įvairiose JAV korporacijose. 2006 m. A. Kavak išrinkta JAV metų verslininke, o 2013 m. jai suteiktas globaliosios Lietuvos lyderio vardas. „Mano vyras Zenonas Lietuvoje buvo tautodailininku, dirbo dailininku, etalonų kūrėju Plungės liaudies kultūros gaminių įmonėje „Minija“. Amerikoje bendradarbiauja su interjero dizaineriais, turi savo kompaniją „Amberwood Studio“. Dukra Asta su pagyrimu baigė kompiuterinės inžinerijos studijas Ilinojaus universitete Čikagoje, šiuo metu yra mūsų kompanijos „Food Depot International“ partnerė. Dukra Berta baigė privatų Elmhursto koledžą, buvo įrašyta į geriausių Amerikos studentų knygą, šiuo metu taip pat yra mūsų kompanijos partnerė“, – apie savo šeimą pasakoja verslininkė.

„Asmenybe laikytinas visapusiškai išprusęs, visuomenei naudingas žmogus, besilaikantis aukštų moralės principų ir juos propaguojantis, turintis išskirtinę gyvenimo ir savo profesinės veiklos viziją ir sugebantis ją įgyvendinti. Ne pats žmogus, o jo nuveikti darbai ir reputacija turi byloti už jį“, – įsitikinęs Raseiniuose gimęs, penkerius merus Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Nyderlanduose pareigas ėjęs Vaidotas Verba. Prezidento Jono Žemaičio gimnaziją baigęs diplomatas, paklaustas, kokius savo darbus laiko svarbiausiais, pasakoja: „2012–2013 m., Lietuvai aktyviai ruošiantis pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai ir pirmininkavimo metu, buvau ambasadoriumi ypatingiems pavedimams Rytų partnerystės programai ir vyriausiuoju pasirengimo Rytų partnerystės viršūnių susitikimo koordinatoriumi. 2014 m. balandžio mėnesį buvau deleguotas į Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Specialiąją stebėjimo misiją Ukrainoje, kur vadovavau misijos padaliniui Odesoje.“ V. Verba mano, kad svarbiausia, jog Lietuva per 25-erius Nepriklausomybės metus tapo demokratine, modernia Europos valstybe, visų įmanomų tarptautinių organizacijų nare ir aktyvia Europos Sąjungos valstybe. „Neįtikėtina, kad visa tai įvyko per ketvirtį amžiaus. Įvyko milžiniška visuomenės transformacija. Lietuva kartu su progresyviausia žmonijos dalimi įžengė į šiuolaikišką tarptautinę bendruomenę ir tapo pilnateise jos dalimi. Svarbiausia, kad tokiais mes esame tapę ir kitų šalių žmonių akyse“, – džiaugiasi diplomatas.

Ne mažiau svarbus nei biografijų žinynas yra ir pirmasis šio leidinio tomas. Jame pateikiamos 37 autorinės apžvalgos, kuriose mokslininkai, buvę Vyriausybės kabinetų nariai, dalyvavę daugelyje reformų, žurnalistai, pakalbinę daugelį kompetentingų specialistų, ir kiti ekspertai apibendrino per 25-erius metus Lietuvos nueitą kelią. Tai unikalūs straipsniai, kuriuose pirmą kartą apibendrinama naujoji Lietuvos istorija. Nors, atrodo, kalbama apie neseną laiką, tačiau apžvalgose gausu faktų, kuriuos jau esame primiršę ar nežinojome, čia gausu pavardžių ir istorinių, anksčiau niekur nepublikuotų nuotraukų. Greta įvairių sričių apžvalgų pateikiami ir valstybės institucijų, ministerijų bei didžiausių, seniausių, reikšmingiausių šaliai verslo įmonių pristatymai, kuriuose pasakojama šių įstaigų istorija, minimi svarbiausi čia veikę ar tebeveikiantys asmenys ir jų indėlis į Lietuvos pažangą.

„Valstybių istoriją rašo ne kokia nors nežinoma jėga, ne bevardė liaudis, o konkretūs žmonės. Ir tai, kas per dvidešimt penkerius metus buvo sukurta, iškovota, išmokta ar suvokta, padaryta konkrečių asmenybių. <…> Taip suprantu ir šios knygos paskirtį – kaip dokumento, kuriame užrašyti mūsų istorijos kūrėjų vardai“, – specialiai knygai „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ rašo Prezidentas Valdas Adamkus.

Apie jau nueitą Nepriklausomybės kelią žodžius šiai knygai tai pat parašė Prezidentė D. Grybauskaitė ir Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. V. Landsbergis, cituojama istorinė Prezidento A. M. Brazausko inauguracinė kalba. „Šiandien galime didžiuotis tuo, kad sėkmingai išlaikėme savarankiškumo egzaminą ir nuveikėme daug prasmingų darbų. Esame laisvi, stiprūs ir gerbiami tarptautinės demokratinės bendruomenės nariai, priklausome Europos Sąjungos šalių šeimai, mus saugo NATO“, – šio laikotarpio pasiekimus apibendrina Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Leidėjai rudenį išleis ir specialią anglišką šios knygos versiją, kuri taps puikiai valstybę pasauliui pristatančiu leidiniu. Be to, verslui aktualiausios ir Lietuvą kaip pažangios ekonomikos šalį pristatančios apžvalgos spausdinamos ir neseniai išleistame, bet po pasaulį jau keliaujančiame žurnale.

VšĮ Leidybos idėjų centras

zoomed_bakutis kestutis zoomed_kavak angele zoomed_verba vaidotas (a. aleksandraviciaus nuotrauka) zoomed_alp_virselis