Informacija asmenims ir šeimoms, laukiantiems eilėje socialinio būsto

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo 7 straipsniu „Asmenys ir šeimos, atitinkantys šio įstatymo 8, 9 ir 10 straipsniuose nustatytus reikalavimus, norėdami gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka su atitinkamu prašymu kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu asmuo gyvenamosios vietos neturi, – į savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, vykdomąją instituciją.“.

   Nuo 2018 m. sausio 1 d. nebelieka gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos. Tie asmenys, kurie iki 2018 m. sausio 1 d. buvo įtraukti į šią apskaitą ir kurie ne dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti gyvenamosios vietos, privalo kreiptis į savo gyvenamosios vietos seniūniją ir pateikti prašymą įtraukti juos į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

   Įspėjame, kad asmenys ir šeimos, laukiantys eilėje socialinio būsto, kurie buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, nesusitvarkys deklaruotos gyvenamosios vietos, bus braukiami iš sąrašų socialiniam būstui gauti.