Ilgižių kaimų bendruomenė įgyvendina projektą

 Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“ 2019 m. spalio mėn. pateikė paraišką lėšų gavimui pagal Raseinių rajono VVG vietos plėtros strategijos priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4, veiklos sritį „NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-4.1.

   Projektas skirtas bendruomenės veiklos finansavimui, bendruomenės materialinės bazės stiprinimui. Ilgižių kaimo bendruomenei 2020 metais projekto įgyvendinimui yra skirtas finansavimas. Šio projekto įgyvendinimui dalį lėšų skyrė Raseinių rajono savivaldybės administracija. Projekto vykdymas vyksta dviem etapais. Už gautas lėšas pirmojo finansavimo metu įsigijome 2 pastatomus lauko šviestuvus, 2 dideles palapinės renginiams, 5 komplektus sulankstomu stalų ir suolų į palapines, įgarsinimo aparatūros komplektą. Visi įsigyti daiktai ir baldai yra ir bus naudojami tolesnėje bendruomenės veikloje, tai susirinkimų, švenčių, renginių, užsiėmimų metu.

   Džiaugiamės ir didžiuojamės žmonėmis gyvenančiais mūsų bendruomenėje, kiekvienu geru darbu padedant įgyvendinti projektus. Mūsų bendruomenė nori ir gali gyventi gražiai ir turiningai, vertina tai, ką turi.

 

Ana Šablauskienė, bendruomenės pirmininkė