Griežtinama narkotinių ir psichotropinių medžiagų stebėsena

Ministrų kabinetas pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlomai naujai psichoaktyvių medžiagų stebėsenos sistemai, kuri padės kontroliuoti psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir problematiką.

Tai numatyta SAM parengtame Vyriausybės nutarime, kuriam šiandien pritarta.

Ši naujovė įtvirtins kompetentingų įstaigų tinklą, kuris padės užtikrinti greitą ir sklandų apsikeitimą naujų psichoaktyvių medžiagų stebėsenos informacija tiek šalies viduje, tiek Europos mastu. Faktinė, objektyvi, patikima ir palyginama informacija apie psichoaktyvių medžiagų naudojimą ir jų padarinius, problemas bei pačio masto suvokimas yra pagrindinė sąlyga, kuriant veiksmingą narkotikų kontrolę ir vartojimo prevenciją.

Taigi siūloma rinkti papildomus stebėsenos duomenis, demografinę ir socialinę informaciją apie žmones, kurie pirmą kartą ar pakartotinai kreipėsi į gydymo įstaigą dėl psichoaktyvių medžiagų sukeltų psichikos ir elgesio sutrikimų. Šie duomenys bus nuasmeninami, tačiau informacija apie lytį, amžių, užimtumą, išsilavinimą, gyvenamąją vietovę ir kita, padės formuoti tikslingą psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją.

Taip pat siūloma patikslinti teikiamą informaciją apie laisvės atėmimo vietų įstaigose teikiamas gydymo paslaugas žmonėms, kuriems nustatyti psichikos ir elgesio sutrikimai dėl narkotikų vartojimo. Tai leis vykdyti naujai pradėtų teikti gydymo paslaugų laisvės atėmimo vietų įstaigose stebėseną ir vertinti pokyčius, susijusius su narkotinių medžiagų vartojimo padariniais.

Be to, naujoji tvarka įpareigotų Muitinės ir Policijos departamentus teikti papildomą informaciją apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų ir į oficialių sąrašą neįrašytų medžiagų sulaikymų atvejus,  sustabdytus šių medžiagų išleidimus į apyvartą.

Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės, yra įpareigotos rinkti ir teikti psichoaktyviųjų medžiagų stebėsenos duomenis, siekiant formuoti veiksmingą narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos politiką visoje Europoje.

 

SAM Spaudos tarnyba