Girkalnio naikinimui susitelkė politikai ir verslas

Nepaisydami gyventojų protestų Raseinių rajono politikai ir verslas kelinti metai neatstoja nuo Girkalnio miestelio. Siekis vienoje iš vaizdingiausių Girkalnio vietovių, iš kur atsiveria vaizdas į Kalnujus, greta istorinę vertę turinčių piliakalnių ir senkapių, siekiama pastatyti paukštyną, kuris per metus turėtų užauginti milijoną paukščių. Girkalnį iš vienos pusės pasiekia kiaulių komplekso kvapai, nors jis gerokai nutolęs nuo miestelio, o paukštyną norima statyti vos už 200 metrų nuo gyvenamųjų namų. Neatsakingas ir net nusikalstamas politikų abejingumas vietos bendruomenės poreikiams, gyvenimo kokybei, vaikų saugumui gyventojus verčia griebtis už galvų ir klausti – negi už pinigus galima aukoti visos nemažos bendruomenės interesus ir gyvenimo kokybę?

2020 m. birželio 18 d. Raseinių rajono savivaldybės 9 – ojo šaukimo tarybos posėdis Nr. 23, kuriame, atsižvelgiant į UAB ,,Agrovera“ prašymą, buvo svarstomas klausimas ,,Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“, įeis į istoriją, kaip davęs pradžią Girkalnio nykimui. Visa atsakomybė krenta 14 tarybos narių, kurie pasisakydami už, pritarė sprendimo projektui ir nusprendė keisti Raseinių rajono savivaldybės bendrąjį planą, koreguojant, tikslinant kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius, kad UAB „Agrovera“ netrukdomai galėtų pastatyti paukštyną visai šalia Girkalnio miestelio. Šios įmonės bandymai statyti paukštyną tęsiasi nuo 2016 m. ir vis sulaukia gyventojų pasipriešinimo. Tačiau verslininkas atkaklus, keičiantis valdžioms, vis pakiša kokį nors naują prašymą ir matomai sulaukė šios valdžios palankumo, nusispjaunant į gyventojų valią, į konstitucinę teisę gyventi švarioje aplinkoje.

Girkalnio gyventojai nepritarimą paukštyno, kuriame per metus būtų užauginama per milijoną viščiukų/broilerių, išreiškė 2017 m. gegužės 5-6 d. vykusioje apklausoje., kurioje 89 procentai pasisakė prieš paukštyno statybas Pakalniškių kaime. 2017 m. gegužės 25 d. Raseinių rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į gyventojų valią, sprendimu Nr. TS-228 nepritarė UAB „Agrovera“ iniciatyvai Raseinių rajono savivaldybės Girkalnio seniūnijos Pakalniškių kaime statyti paukštyną.

Dabartinė valdančioji dauguma turėtų atsižvelgti į visuomenės nuomonę, priimant jautrius sprendimus. Gyventojai prisimenami tik prieš rinkimus, beldžiamasi ir į namų duris, pasikvietus svečią iš sostinės. Išrinkus, mes jiems nebeįdomūs ir gali daryti ką nori. Gali uždarinėti renovuotas mokyklas, gali leisti verslininkams beveik kieme statyti dvokiančias fermas. Vieni rinkimai baigėsi, ateis kiti, rinkėjai turi atmintį ir nepamirš jūsų poelgių. Gėda turėtų būti tarybos nariams, kurie nesusipažinę su visomis aplinkybėmis, pasisako už sprendimų patvirtinimą. Gėda tarybos nariui Alfredui Bardauskui, kuris pamiršo, kai prieš keliolika metų buvo pirmutinėse gretose kovojantis prieš danų kiaulidžių atėjimą į Nemakščius. Tada jis nesakė, kad reikalingos investicijos, nes būtų dvokę jo kieme, jo panosėje, būtų kilę ir kitų nepatogumų jo planams. Dabar nori statyti kažkur Girkalnyje, tegul stato, juk man nesmirdės, o ir verslininkas už mano balsą palankiau derlių supirks. Žinokite, svetimo skausmo nebūna, šiandien skauda mums, gal būt rytoj bėda ištiks jums. Kai kas iš Girkalnio gyventojų dalyvavo Nemakščiuose susitikime su danų kiaulininkų atstovais ir pasisakė prieš danų kiaulidžių įsikūrimą. Šiandien to solidarumo pasigendame.

Girkalnio miestelis iš šiaurės pusės jau turi kiaulių kompleksą, kurio skleidžiamą dvoką atneša palankus vėjas. Rudenį ir pavasarį, po dvi savaites, dieną ir naktį per miestelį sunkiasvorėmis mašinomis gabenamos srutos į laukus. Dabar, vos už 200 metrų nuo gyvenamųjų namų iš pietvakarių pusės norima statyti didžiulį paukštyną, kurio skleidžiama smarvė bus jaučiama kiekvieną dieną, o kur dar ženkliai padidėjęs sunkiasvorio transporto srautas. Jau dabar dėl transporto srauto nesaugi perėja prie mokyklos, kurioje nuo rugsėjo pirmosios įsikuria vaikų darželis.

Didžiausia gėda turėtų būti politikos veteranei, ilgametei tarybos narei, save vadinančiai kraštiete ir pažįstančiai Girkalnio kraštą, Aldonai Radčenko. Savo melagingu pasisakymu tarybos posėdyje, ji spjovė į veidus komisijos nariams, kurie kartu dalyvavo gyventojų apklausoje 2017 m. Mes puikiai prisimename ką ji kalbėjo būdama komisijoje ir pateisino mūsų nepritarimą verslininko užmačioms. Dabar, dėl kažkokių aplinkybių pakeitė nuomonę, o gal dėl garbaus amžiaus atmintis sušlubavo, tai apkaltino vietos gyventojus grasinimu ir bauginimu , vykstant apklausai. Po apklausos, atskaitoje merui pati savo parašu patvirtino, kad apklausa vyko be pažeidimų. Savo melagingu pasisakymu tarybos posėdyje, politikė išreiškė nepagarbą garbaus amžiaus girkalniškiams, kurie net du kartus suvaikščiojo į namus, nes buvo pamiršę asmens tapatybės kortelę, sugrįžo ir išreiškė meilę savo kraštui, pasisakydami prieš paukštyno statybas. Tokie žmonės gali save vadinti kraštiečiais, o ne tie, kurie teršia savo kraštą ir pritaria kenksmingiems verslininkų planams. Neprašome jos atsiprašymo, tegul pati apmąsto savo poelgius ir pasilieka su savo sąžine.

Norime padėkoti tarybos nariui Algirdui Griciui, kuris nepritarė UAB „Agrovera“ planams būdamas meru, nepritarė ir dabar, nedalyvaudamas balsavime. Dėkojame ir balsavusiems prieš bei susilaikiusiems. Dar kartą susimąstykite balsavusieji už. Ar verta pasmerkti gražiai besitvarkantį miestelį su po visą pasaulį žinoma mokykla, išugdžiusia gausų būrį profesorių, nauja bažnyčia, besikuriančiomis jaunomis šeimomis, gražia gamta, istorinėmis atminties vietomis, piliakalniu, dėl kelių naujų darbo vietų sukūrimo ?!…

Mieli tarybos nariai, mes mylime savo kraštą, kad ir kaip norėtumėte Jį sunaikinti, mes to neleisime ir visais būdais, kad ir kiek kainuotų, Jį apginsime.

Girkalnio gyventojai

3 thoughts on “Girkalnio naikinimui susitelkė politikai ir verslas

  1. Stiprus straipsnis ir teisingas.Manau reikėtų mitingo Žemaičio aikštėje .

  2. PRITARIU GIRKALNIO GYVENTOJAMS IR TAIP PAT PRIEŠTARAUJU NES UAB RAKADA KAVINĖ 170,6 taip pat jaučia srutų kvapus.Kai pasistatys dar vienas kompleksas klijantai sėdės lauke smarvėje .Manau kad jausis ir karpynei.

  3. Ar turi Girkalnis seniūną, ar jis ką nors daro, kad apgintų miestelį? Ar pasisako seniūnaičiai? Tylėti čia negalima, nes smirdės tiek nepritariantiems, tiek pritariantiems, tiek abejingiems tipo manęs neliečia. Girkalniečiai būkit protingi, jei nenorit gyventi smarvėje.

Comments are closed.