Gamintojai raginami nepraleisti progos atnaujinti svarbų dokumentą

Beveik 8 iš 10 statybinių medžiagų tiekėjų tvarumą laiko vienu iš trijų svarbiausių verslo prioritetų, rodo praėjusiais metais Jungtinės Karalystės Statybininkų prekybininkų federacijos (angl. Builders Merchants Federation) paskelbto tyrimo rezultatai. Ši tendencija jau kurį laiką nekinta, vis daugiau gamintojų domisi Produkto poveikio aplinkai deklaracijomis (angl. Environmental Product Declaration, EPD), kurios leidžia įvertinti gaminių keliamą poveikį aplinkai ir dar labiau sustiprinti jų konkurencingumą rinkoje. Vis dėlto, EPD nėra baigtinis procesas – gamintojams svarbu nepraleisti momento, kada poveikis turėtų būti įvertintas iš naujo, sako tvarumo ekspertai.

EPD deklaracijos įprastai galioja 5 metus, tačiau pasikeitus esminėms produkto savybėms ar su juo susijusiems aspektams, gamintojai privalo atnaujinti ir deklaracijas.

„Jei produkto keliamas poveikis aplinkai pasikeitė bent 10 proc. ar daugiau, pirminėje EPD pateiktoje informacijoje buvo klaidų ar reikšmingai pasikeitė deklaruojamo produkto sudėtis, gamybos procesai ar kita svarbi informacija, būtina atnaujinti EPD deklaracijas, kurias patikrintų ir patvirtintų trečiosios šalys“, – komentuoja „Vesta Consulting“ EPD/LCA konsultantė Silvija Serapinaitė

Pasak jos, atnaujinti EPD gamintojai imasi ir dėl kitų priežasčių – kai tikimasi, kad gamyboje priimti sprendimai leido sumažinti poveikį aplinkai, kas padėtų labiau atitikti klientų keliamus naujus reikalavimus produktui.

„Produkto poveikis aplinkai gali būti sumažintas pasirinkus tiekėjus, kurie savo produkcijos gamyboje naudoja daugiau perdirbtų medžiagų ar gamina naudojant žaliąją energiją. O galbūt ir esami tiekėjai jau patys pasirengė EPD savo žaliavoms, kas leidžia tiksliau įvertinti ir paties gaminamo produkto poveikį aplinkai. Taip pat klientai per kelerius metus efektyvina gamybą, pradeda patys naudoti žalią energiją ar įsirengia saulės elektrines. Visos šios dedamosios leidžia pasiekti geresnius rezultatus atnaujinant EPD savo produktams“, – vardina „Vesta Consulting“ EPD/LCA konsultantė Silvija Serapinaitė

Pašnekovės teigimu, dažniausiai didžiausią poveikį aplinkai turi žaliavų gamyba, todėl keliant reikalavimus žaliavų tiekėjams atsiranda ir didesnės galimybės tą poveikį sumažinti. Kartais EPD deklaracijų atnaujinimą paskatina ir neplanuoti pokyčiai. Pavyzdžiui, Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, gamintojai turėjo atnaujinti savo tiekimo grandines, atsisakyti pirkti žaliavas iš teroristinių šalių ir ieškoti alternatyvų. Atnaujinus tiekėjų grandines, galėjo pasikeisti ir produkto keliamo poveikio aplinkai rezultatai.

Atnaujinimas trunka trumpiau

Pasak S. Serapinaitės, įprastai EPD atnaujinimo procesas trunka trumpiau nei pirmos deklaracijos paruošimas – jau yra žinoma, kokius duomenis reikia surinkti, darbas su EPD rengiančiu konsultantu vyksta sparčiau.

„Gaminių EPD deklaracijas atnaujinantys gamintojai dažniausiai renkasi tuos pačius konsultantus, kadangi procesas vyksta kur kas greičiau: jau turima visa informacija apie gaminį, įmonę, gamybos procesus. EPD platformos taip pat pasirenkamos tos pačios, poreikio keisti jas – nėra. Dažnu atveju EPD atnaujinimo mokesčiai platformose nėra taikomi arba jie yra kur kas mažesni“, – vardija ji.

Prireikus EPD deklaraciją užregistruoti kitoje platformoje, pavyzdžiui, kai to reikalauja klientai, gamintojai gali pasinaudoti didžiųjų EPD platformų susitarimu perkelti EPD už simbolinį mokestį be papildomo trečiosios šalies verifikavimo – toks susitarimas galioja tarp Švedijos platformos „EPD International“, Norvegijos „EPD Norge“, Danijos „EPD Denmark“, Vokietijos „IBU EPD“, Ispanijos „AENOR EPD“ ir „SCS Global Services“.

Pasak S. Serapinaitės, EPD deklaracijų populiarumas nuolat auga. Nors vis dar aktualu EPD deklaracijas rengti pagrindiniams statybų produktams – plienui, betonui, medienos gaminiams, stiklui ar stiklo paketams, vis dažniau į tvarumo konsultantus kreipiasi ir kiti gamintojai: langų, baldų, vonios ar virtuvės įrangos, vėdinimo įrangos, įvairių plėvelių ar dažų.

„Susidomėjimas tvaresne gamyba auga, todėl gamintojai patiria vis daugiau spaudimo įvertinti ir skaidriai deklaruoti savo produkcijos poveikį aplinkai per visą jos gyvavimo laikotarpį. Būtent EPD deklaracija leidžia standartizuotai įvertinti gaminio poveikį aplinkai nuo žaliavų išgavimo, gaminio pagaminimo, eksploatavimo ir gaminio utilizavimo po gyvavimo ciklo pabaigos“, – sako „Vesta Consulting“ atstovė.

Augančiam EPD populiarumui įtakos turi ir griežtinami aplinkosaugos reikalavimai. Praėjusiais metais Lietuvoje buvo atnaujinti aplinkos apsaugos kriterijai, taikomi vykdant žaliuosius pirkimus. Kelių statybos darbams buvo pridėtas vienas iš galimų reikalavimų, kad ne mažiau kaip pusę išlaidų statybos produktams sudarytų išlaidos tokiems produktams, kurie turi aplinkosaugines produktų deklaracijas pagal LST EN 15804 „Statinių tvarumas. Aplinkosauginės produktų deklaracijos. Pagrindinės taisyklės, taikomos statybos produktų kategorijoms“ arba lygiavertį standartą ir (ar) LST EN ISO 14025:2010 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. III tipo aplinkosauginės deklaracijos. Principai ir procedūros“ arba lygiavertį standartą. Dėl šio reikalavimo padidėjo užklausų dėl EPD ir iš kelių statybos medžiagų, tokių kaip asfaltas ar žvyras, gamintojų.