Ekspertizės išvada vieno euro nominalo moneta kuri buvo paimta Raseiniuose yra netikra

LR BK 213 straipsnis NETIKRŲ PINIGŲ AR VERTYBINIŲ POPIERIŲ PAGAMINIMAS, LAIKYMAS ARBA REALIZAVIMAS

Gauta Lietuvos banko grynųjų pinigų departamento Ekspertizės ir technikos skyriaus specialisto išvada, kad vieno euro nominalo moneta, kuri buvo paimta balandžio 8 d. Raseiniuose, Vilniaus g., yra netikra. Specialisto išvadoje nurodyta, kad monetos elektrinis laidumas ir magnetinis momentas neatitinka techninės specifikacijos, briaunos užrašas imituotas.

Šaltinis: Šiaulių AVPK