Du kartus davė melagingus parodymus

LR BK 235  straipsnis MELAGINGI SKUNDAS, PAREIŠKIMAS, PRANEŠIMAS, PARODYMAI, IŠVADOS IR VERTIMAS

Spalio 3 d. ir lapkričio  22 d. Raseiniuose   kaip liudytoja buvo apklausta mergina, gimusi 1996 m., kuri abu kartus  davė melagingus parodymus, nors buvo pasirašytinai įspėta dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą.

Šiais savo tyčiniais neteisėtais veiksmais mergina padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 235 str. 1 d.