Direktorius ligoninėje tvarkosi lyg savame kieme

Praėjusiais metais viešumon iškilęs Raseinių ligoninės ateities klausimas su kiekviena diena darosi vis aštresnis. Laikas tiksi, tačiau tikrai ne mūsų rajono gyventojų naudai. Kiekviena praeinanti diena menkina valdančiųjų politikų pažadų svorį.

2023 m. Raseinių rajono biudžete numatomai ligoninės ateičiai su intensyviąja terapija  – tik špyga

Rajono meras Andrius Bautronis, žiniasklaidai paviešinus informaciją dėl miglotos Raseinių ligoninės ateities, praėjusių metų lapkričio pabaigoje buvo susitikęs su mūsų krašto ligoninės medikais. Susitikimas organizuotas paskubomis, medikai apie tai informuoti tik tos pačios dienos rytą. Vieni budėję per naktį, kiti suplanavę operacijas ir t.t. Bet – atvyksta meras – darbai gali palaukti, gi tokia skuba. Prašėmės ir mes, bet į susitikimą žurnalistai nebuvo įleisti.

Tačiau ne vienas tame susitikime dalyvavęs medikas, tikino, kad meras, kartu su ligoninės direktoriumi Vidmantu Merkliopu, išsijuosę pasakojo ir žadėjo, kad ligoninė tikrai išliks su mūsų rajonui būtinu intensyviosios terapijos skyriumi ir visomis paslaugomis. Ligoninės personalas buvo paragintas teikti prašymus, ko ligoninei reikia. Medikų bendruomenėje, reikia manyti, sužibo viltis. Tačiau neilgam…

Norime priminti, kad reikalavimai, kuriuos privalu išpildyti, norint teikti saugios anestezijos paslaugas, buvo patvirtinti Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau tekste -SAM) įsakyme, Nr: V-429, kuris išleistas praėjusių metų vasario 25 dieną. Deja, regis nuo to laiko nebuvo imtasi jokių veiksmų, kuriais būtų siekiama atitikti minimalius įsakyme nurodytus reikalavimus.

Tikriausiai ne keista, kaip taip girtis ir puikuotis mėgstantis Raseinių meras A. Bautronis viešai niekur neskelbė, kad lankė Raseinių ligoninės medikų kolektyvą, nes iš tikrųjų neturėjo jokio žalio supratimo, ko ligoninei trūksta. Teko girdėti, kad paklaustas, ar skaitė minėtą įstatymą, atkirto: „Ne, neturiu laiko skaityti visus įsakymus“. Akivaizdu, kad eilinis noras pasipuikuoti ir tuščiažodžiauti – nepavyko. Priešingai, pasak medikų bendruomenės atstovų, abu su bendrapartiečiu ligoninės direktoriumi likusią susirinkimo dalį praleido raudonais ir įtūžusiais veidais.

Kyla natūralus klausimas, ko reikia pykti, jei viską darome sąžiningai ir mūsų rajono labui?

Praėjusią savaitę priimtame mūsų rajono biudžete Raseinių ligoninei skirta: 76 tūkst. Eur (kaip įvardino V. Merkliopas demencija sergančių ligonių palatų pritaikymui), 78 tūkst. Eur – medikų atvykimo išlaidų kompensacijoms ir net 245 tūkst. Eurų –  Vaikų ligų skyriaus veiklos užtikrinimui.
Ir viskas. Jokių planuojamų išlaidų norint išlaikyti intensyvios terapijos skyrių ir anestezijos paslaugas Raseinių ligoninėje nėra numatyta. O jų turėtų būti. Ir labai daug… bent taip teigia aplinkinių rajonų ligoninių vadovai, kurie nebijo kreiptis į tarybą ir prašyti papildomo finansavimo.

Peržiūrėjus jau minėtame SAM įsakyme esančius reikalavimus ir aplinkinių rajonų pastaraisiais metais vykdytus viešuosius pirkimus, bei palyginus juos su Raseinių ligoninės pastarųjų 5 metų pirkimais, galimą daryti prielaidą – žingsnis po žingsnio vykdomas planas ligoninę paversti pelninga įstaiga – slaugos namais. Rūpesčių mažai, o pelnas garantuotas.

Mano ligoninė, mano taisyklės?

Galimai tokiu principu dirba Raseinių ligoninės direktorius V. Merkliopas. Jau rašėme, kad nuo sausio 1 d. įsigaliojo A. Dulkio įsakymas, kurį medikai sutrumpintai vadina „saugios anestezijos“ įsakymu. Trumpai tariant, norint dirbti pagal galiojančią įstatyminę bazę – sausio 1 d. Raseinių ligoninė turėjo gauti licenciją iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM. Šios tarnybos atstovė Veronika Bobravskaja į mūsų klausimus atsakė: „Įvertinus pateiktus dokumentus dėl licencijos patikslinimo ir nustačius trūkumus, įstaigai išsiųstas raštas su detalia informacija ir duotas 90 d. terminas trūkumams pašalinti. Jei VšĮ Raseinių ligoninė praėjus nustatytam terminui visgi neatitiks teisės aktų reikalavimų, bus atsisakyta patikslinti įstaigos licenciją ir nesuteikiama teisė teikti licencijuojamos (anestezijos) asmens sveikatos priežiūros paslaugos“.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl „saugios anestezijos“ išleistas praėjusių metų pradžioje, tad pasiruošti gauti šią svarbią licenciją ligoninė turėjo beveik metus. Tačiau gavus tokį atsakymą iš Akreditavimo tarnybos ir vėl patikrinus Viešųjų pirkimų tinklapyje Raseinių ligoninės pirkinius kyla teisėtas klausimas – mums jos nereikia?

Todėl visai nekeista, kad paklausus, kokiu pagrindu Raseinių ligoninės direktorius V. Merkliopas slepia akreditavimo tarnybos dokumentą (kuriame nurodyti neatitikimai, kuriuos reikia pašalinti) nuo nuo žiniasklaidos ir visuomenės, vadovas įgaliojo įstaigos teisininkę atsakyti juoką keliančia formuluote, kuri būna vos ne prie kiekvieno iš „valdiškų“ institucijų atkeliaujančio dokumento (tame tarpe ir žurnalistams, nors klausimai ir pateikiami tik su vienu tikslu – paviešinti informaciją): Informacija yra skirta tik jo adresatui. Jeigu nesate nurodytas adresatas ar atsakingas už  šio rašto ar jo perdavimą adresatui, bet koks informacijos perdavimas, kopijavimas, platinimas ar naudojimas yra draudžiamas.“

Nuo kada biudžetinė įstaiga, kurios funkcija labai aiški – gydyti ir suteikti kuo kokybiškesnes paslaugas, tapo individualia kažkieno įstaiga, kuri neatskaitinga netgi ją išlaikantiems rajono gyventojams? Negi priemonių, įrangos, kuri gelbsti mūsų rajono gyventojų gyvybes sąrašas yra slaptas dokumentas?

Meras taip pat tyli

Praėjusią savaitę, kilus įtarimams, kad rajono meras Andrius Bautronis, paskendęs rinkiminiuose renginiuose ir rūpesčiuose, galimai „nevaldo“ informacijos apie esamą situaciją Raseinių ligoninėje, buvo su ja supažindintas, jam užduoti konkretūs klausimai. Praėjus beveik savaitei, atsakymų iš rajono „galvos“ negavome.

Galime tik daryti prielaidą, kad ligoninės direktorius, kuris yra tiesiogiai pavaldus rajono merui, informacijos neteikia ir savivaldybės vadovui (?!). Arba A. Bautroniui artėjantys rinkimai ir noras išsaugoti mero postą yra svarbesni nei mūsų ligoninės ateitis.