Dėl 2021 m. Raseinių rajono savivaldybės sporto veiklos projektų rėmimo ir dalinio finansavimo

2021 metais Raseinių rajono biudžete sporto veiklos projektams iš dalies finansuoti yra skirta 28000 eurų. 2021 metų balandžio 8 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-327 ,,Dėl savivaldybės 2021 m. biudžeto lėšų, skirtų sporto veiklos projektų finansavimui, paskirstymo“ lėšos yra paskirstytos 20-iai sporto veiklos projektų teikėjų, iš 23 pateikusių paraiškas. Sportinės veiklos projektų paraiškas 2021 metams ir jų 2020 metų veiklos ataskaitas vertino Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta sporto veiklos projektų paraiškų vertinimo komisija. Vertinant veiklas buvo atsižvelgta į sportinės veiklos projektų būsimą renginių dalyvių masiškumą, sportininkų meistriškumą ir tas veiklas, kuriomis buvo garsinamas Raseinių vardas šalyje ir užsienyje. Penkiems projektų teikėjams buvo skirta minimali lėšų suma – 400 eurų, trims skirta daugiau nei po 2000 eurų ir pan. Konkrečią informaciją apie skirtas lėšas gali suteikti Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Tamošaitis, tel. 8 686 50 358, el. p. jonas.tamosaitis@raseiniai.lt. Šiuo metu rengiamos Savivaldybės administracijos ir sporto veiklos projekto teikėjų biudžeto lėšų naudojimo sutartys. Pateikus patikslintas sporto programų (pagal skirtą finansavimą) sąmatas ir pasirašius sutartis, bus pervedamos lėšos sportinių programų veikloms įgyvendinti.
 
 
Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius