Dėl 2019 metų Raseinių rajono sporto klubų veiklų finansavimo

2019 metais Raseinių rajono biudžete sporto klubų veikoms finansuoti yra skirta 28010 eurų. 2019 m balandžio 1 d. administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 313 ,,Dėl sporto klubų finansavimo paskirstymo“ lėšos yra paskirstytos 24 sporto klubams, pateikusiems paraiškas.

Sporto klubų paraiškas 2019 metams ir jų 2018 m. veiklos ataskaitas vertino Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Vertinant veiklas buvo atsižvelgta į sporto klubų renginių dalyvių masiškumą ir sportininkų meistriškumą ir tas veiklas, kuriomis buvo garsinamas Raseinių vardas šalyje ir užsienyje. Aštuoniems klubams buvo skirta minimali lėšų suma – 350 eurų, keturiems klubams skirta daugiau nei po 2000 eurų ir pan. Konkrečią informaciją apie skirtas lėšas gali suteikti Raseinių kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Gintautas Balčaitis (tel. 8 428 51 881) ir Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Jonas Tamošaitis (tel. 8 428 79 592). Šiuo metu rengiamos Savivaldybės administracijos ir sporto klubų biudžeto lėšų naudojimo sutartys. Jas pasirašius ir pateikus patikslintą programų (pagal skirtą finansavimą) sąmatą, bus pervedamos lėšos.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė