Civilinės saugos mokymai

 Raseinių rajono savivaldybės salėje vyko administracijos darbuotojų civilinės saugos mokymai. Šiuos mokymus vedė Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas Albinas Stakauskas. Renginyje pasisakė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gytis Šulinskas, Raseinių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyresnysis inspektorius Arūnas Kantautas.

Vienas pagrindinių civilinės saugos uždavinių – mokyti administracijos darbuotojus civilinės saugos taisyklių kasdienėje aplinkoje ir ekstremaliųjų situacijų metu. Mokymų metu valstybės tarnautojai ir darbuotojai susipažino su civilinės saugos sistemos organizavimo pagrindais, mokėsi veikti vadovaudamiesi Ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, aptarė gamtinio, techninio, ekologinio, socialinio ir kito pobūdžio pavojus, jų priežastis ir galimus padarinius. Pristatytos rekomendacijos, kaip pasirengti grėsmėms, kad jų būtų galima išvengti. Mokymuose dalyvavę rajono seniūnai išsakė nuomones dėl asmeninių individualios apsaugos priemonių trūkumo bei kitas problemas susiduriant su galimomis ekstremaliomis situacijomis ir įvykiais.

Mokymai buvo naudingi. Juose pateikti konkretūs pavyzdžiai iš įvykusių avarijų bei nutikimų iš pareigūnų darbo praktikos, pademonstruota vaizdinė medžiaga, atsakyta į klausimus.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė