Buto nepirks

Posėdžiavo Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas, vadovaujamas Aldonos Onos Radčenko, kuris svarstė vienintelį klausimą – dėl buto, esančio Blinstrubiškių socialinės globos namų pastate pirkimo. Komiteto pirmininkė Aldona Ona Radčenko informavo, kad turto vertintojas Vytautas Jasaitis jį yra įvertinęs 16 tūkst. eurų, nors Nekilnojamojo turto registre jo kaina nurodyta tik 1900 eurų. Per įgaliotą asmenį turto savininkas yra pareiškęs, kad be 14-kos tūkst. eurų buto neparduos. Komiteto pirmininkė supažindino narius ir su Blinstrubiškių socialinės globos namų šiuo klausimu sudarytos komisijos protokolu – nutarta buto nepirkti, nes perkančiajai organizacijai tokia kaina yra per didelė ir todėl nepriimtina.

   Komiteto pirmininkė atkreipė narių dėmesį ir į tai, kad neprotingai didelė prašoma suma būtų pirkėjui ne galutinė, nes kol tokią griuveną paverstų reikalingomis patalpomis, reikėtų keliskart tiek lėšų.

   Kartu buvo pasiūlyta kreiptis į Turto vertinimo priežiūros tarnybą dėl paties vertintojo, idant ateityje būtų užkirstas kelias tokioms situacijoms.

Šaltinis: www.raseiniai.lt