Butkiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (VIDEO)

Važiuojant greitkeliu nuo Kryžkalnio link Kauno galima pamatyti Butkiškės miestelio pavadinimo lentą. Ją tikriausiai pastebi tik šių apylinkių gyventojai, o kitiems žmonėms tai – tik informacinis kelio ženklas. Nors miestelis visai šalia kelio, iš tolo galima matyti tik likusią Butkiškės bažnyčios bokšto dalį.

Privažiavęs šventovę pastebi, kad ji buvo pastatyta labai gražioje vietovėje, visai netoli Dubysos upės. Bažnyčiai būdingos liaudies architektūros formos, ji stačiakampio plano, bebokštė. Šventoriuje stovi 2 tarpsnių medinė varpinė, teritoriją juosia akmenų mūro tvora.

Bažnyčia “Senutė”

Gražus, bet keistas pavadinimas – taip šią šventovę neretai apibūdina žmonės. Užėjęs vidun, matai sakralinę autentiką, pasijunti tarytum persikėlęs du šimtus metų atgal.

Interjeras, oficialiai galima teigti, yra trinavis, nes didelės medinės kolonos atskiria pagrindinę erdvę į dvi šonines dalis. Pagrindinis altorius yra tarsi tokiame įgilinime. Tai pastato dalis, kuri buvo pastatyta vėliau nei senoji bažnyčia.

Kaskart, kada matai įvairių religinių statinių plėtrą, supranti, kad žmonių, gyvenusių Lietuvoje ankstesniais laikotarpiais, nuolat daugėdavo. Mūsų tauta gausėjo, todėl didėjo šventovių poreikis, atskleidžiantis ir jos dvasinį stiprumą, meilę savo kraštui.

Bažnyčioje dėmesį patraukia meniškos medinės skulptūrėlės, matomos tiek virš vargonų, tiek ant altorių, bei paveikslai, nutapyti galbūt prieš du šimtus metų. Džiaugiasi širdis, matant kultūrinį Lietuvos paveldą, tikinčiųjų išsaugotą tokioje kuklioje medinėje bažnytėlėje, švelniai vadinamoje Senute.