Bus demontuojami sovietiniai simboliai 5-iose Raseinių rajono vietose

   Raseinių rajono savivaldybės tarybai pritarus nuspręsta demontuoti sovietinius simbolius – kario su ginklu skulptūras ir penkiakampes žvaigždes Antrojo Pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietose Raseinių ir Ariogalos miestuose, Šiluvos ir Viduklės miesteliuose bei Girkalnio kaime.
  Gegužės pradžioje Raseinių rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą su prašymu leisti nuimti sovietinius simbolius, esančius ant paminklų minėtose vietovėse ir gavo teigiamą atsakymą.
  Šiems 5-iems kultūros paveldo objektams galioja teisinė apsauga, todėl iki kol bus priimtas Kultūros paveldo departamento sprendimas dėl apsaugos panaikinimo (vertingųjų savybių patikslinimo), numatyta paminklų vieną iš sudedamųjų dalių – stovinčio kario su ginklu skulptūras (vertingąją savybę) saugoti Raseinių rajono savivaldybės pasirinktoje vietoje.