Bus apdovanoti konkursų „Metų ūkis“ ir „Gražinkime savo aplinką“ dalyviai

 „Kaip ir pernai, po didžiojo rudens darbymečio planavome atsikvėpti ir pažvelgti į nuveiktus darbus, sukauptą patirtį, pasidžiaugti ir pakviesti visus Raseinių rajono žemdirbius, gražių sodybų savininkus į žemdirbių šventę. Jau buvome parinkę renginio vietą Raseinių turgaus dengtame lauko prekybos paviljone, užsakę renginio skelbimus, Raseinių rajono kultūros centras suderino Renatos ir Deivio Norvilų koncertą. Deja, dėl Raseiniuose įvesto karantino, o vėliau ir dėl dar labiau visoje Lietuvoje išsiplėtusios pandemijos, teko renginį atšaukti, negalėjome visi kartu gyvai susitikti, susiburti, pasidžiaugti sunkaus darbo puikiais rezultatais.“, – pasakoja Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja Lina Čėsnienė.

  „Pandemija koreguoja mūsų visų planus. Dar visai neseniai tikėjome, kad galėsime susitikti  ir pasidžiaugti konkursų dalyvių pasiekimais. Tačiau šiuo metu neturime tokios galimybės ir privalome saugoti save bei aplinkinius. Tikimės, kad kitais metais galėsime visus pakviesti į tradicinę žemdirbių šventę. O šiemet sveikinu visus žemdirbius, konkursų „Metų ūkis“, „Gražinkime savo aplinką“ laureatus ir dalyvius, seniūnijų aktyviausius ūkininkus ir noriu padėkoti už nenuilstamą darbą, pažangių technologijų diegimą, rajono aplinkos gražinimą. Linkiu, kad Jūsų namai būtų pilni laimės ir santarvės, kad Jus lydėtų pelningos idėjos, išsipildantys planai, puikūs darbo rezultatai. Linkiu visiems stiprios sveikatos, susitelkimo ir vilties. Nors planuota žemdirbių šventė neįvyko, bet iki šių Kalėdų visus konkursų „Metų ūkis“, „Gražinkime savo aplinką“ nugalėtojus ir dalyvius, taip pat seniūnijų pasiūlytus apdovanoti aktyviausius ūkininkus pasieks mano padėkos bei nedidelės dovanos“, – pažymi rajono Savivaldybės meras Andrius Bautronis.                                                                   

  Rugsėjo mėnesį konkurso-apžiūros „Gražinkime savo aplinką“ vertinimo grupė aplankė visus 32 seniūnijų pasiūlytus pavyzdingai prižiūrimus ir išpuoselėtus objektus.  Konkurso organizatoriai dėkoja visiems dalyviams už kuriamą grožį, nepriekaištingai prižiūrimą ir puoselėjamą aplinką bei galimybę pasisemti kūrybinių idėjų. Mero padėkos ir dovanos bus perduotos:

Gražiausiai tvarkomos miesto sodybos nominacijos laureatams Andželai ir Artūrui Ajauskams, Tiesos g., Raseiniai.      

Dalyviams:                                                                                                                                                                         

Lukui ir Eglei Polmonaitei-Pauliuščenko, Mokyklos g., Raseiniai; 

Ingridai ir Sauliui Lukauskams, Derliaus g., Ariogala; 

Kristinai ir Kęstui Kubiliams, Tulpių g., Ariogala;

Danutei ir Arvydui Baniams, Granito g., Ariogala; 

Gražiausiai tvarkomos kaimo sodybos nominacijos laureatams Vilmai ir Valdui Blinkams, Tvenkinio g., Sujainių k., Paliepių sen.

Dalyviams:  

Natalijai ir Mindaugui Stankams, Vario Kalno g., Bogušiškių k., Šiluvos sen.;                                                      

Laurai ir Daliui Jaškauskams, Aleknų k., Viduklės sen.;                                                                                                 

Daliai ir Virginijui Kundratavičiams, Vingio g., Gėluvos k., Ariogalos sen.;                                                                               

Jurgitai ir Raimondui Dunauskams, Liolingos g., Kaulakių k., Pagojukų sen.;  

Redai ir Redui Aukštakiams, Laukų g., Berteškių k., Betygalos sen.;

Astai ir Vytautui Linkiams, Suvalkiečių g., Norgėlų k., Raseinių sen.

Gražiausiai tvarkomos miestelio sodybos nominacijos laureatei Saliomėjai Milkintienei, Piliakalnio g., Betygalos mstl., Betygalos sen.

Dalyviams:                                                                                                                                        

Nadieždai ir Vytautui Bazarams, Jono Pauliaus II g., Šiluvos mstl., Šiluvos sen.;

Daliutei ir Rimui Kašinskams, V.Kudirkos g., Viduklė, Viduklės sen.

Gražiausiai tvarkomos vienkiemių nominacijos laureatams Redai ir Rosvaldui Kunickams, Daugodų k., Raseinių sen.

Dalyviams:

Andželai ir Nerijui Gaidjurgiams, Didvėjo k., Viduklės sen.;

Vydui ir Almai Steniuliams, Žalakiškių k., Šiluvos sen.

Gražiausiai tvarkomų bendruomenių centrų aplinkos nominacijos laureatams Nemakščių bendruomenės santalkai, Nemakščių seniūnija, pirmininkė Regina Pratašienė.

Dalyviams:

Kaimų bendruomenei „Steponkaimis“,  Betygalos sen., pirmininkė Audronė Stankevičienė;

Lenkelių kaimo bendruomenei,  Raseinių sen.,  pirmininkė Asta Gargasienė;                     

Gervinės kaimo bendruomenei, Paliepių sen., pirmininkė Jūratė Garliauskienė;                                       

Jono Pauliaus II namams, Šiluvos mstl., administratorė Ona Šarakauskaitė.

Gražiausiai tvarkomos įmonės  aplinkos nominacijos laureatams sodybai „Tverijoniškė“, Tverijoniškės k.3, Pagojukų sen., savininkai Saulė ir Egidijus Adomavičiai.

Dalyviams:

Miškų savininkų kooperatyvui „Tauragės šilas“, Lyduvėnų mstl., Šiluvos sen., direktorius Arūnas Butkus;  

UAB „Isada“, Sujainių k., Paliepių sen., savininkė Irena Pocienė;

Dvaro medelynui, Norgėlų k., Raseinių sen., savininkas Egidijus Macijauskas;

Kavinei „Arka“, Vytauto g.133, Ariogala, savininkai Vaida ir  Juozas Skamarakai.

Gražiausiai tvarkomo daugiabučio gėlyno nominacijos laureatams Koplyčios g. daugiabučio gyventojams, Katauskių k., Šiluvos sen., namo atstovai Audronė ir Algis Šefleriai.

Dalyviams:

Paraseinio g.  daugiabučio gyventojams, Paraseinio k., Paliepių sen., namo atstovė Laima Jankauskienė;      

Gamyklos g. daugiabučio gyventojams, Viduklė, Viduklės sen., namo atstovė Vaida Budginienė; 

Eglių g. daugiabučio gyventojams, Norgėlų k., Raseinių sen., namo atstovas Bronius Valinčius.

 

Konkurse „Metų ūkis“ dalyvavo ir mero padėkomis, dovanomis apdovanojami konkurso nugalėtojai:    

I vieta – Gabrielės ir Andriaus Vyšniauskių, Elenos ir Aivaro Vyšniauskių ūkis, Pramedžiavos k., Girkalnio sen.; 

II vieta – Irmos ir Vaido Nagreckių ūkis, Plikių k., Ariogalos sen.; 

III vieta – Dariaus Ališausko ūkis, Sujainių k., Paliepių sen.;                                                           

Nominacijos „Jaunasis ūkininkas“ nugalėtojai – Indrės ir Manto Kučinskų ūkis, Paliepių k., Ariogalos sen.;     

Dalyviai:      

Galinos ir Mykolo Hofertų ūkis, Šienlaukio k., Viduklės sen.;

Reginos ir Jurgio Šerkšnų ūkis, Girkalnio mstl., Girkalnio sen.;

Rasos ir Stanislovo Dobrovolskių ūkis, Vičaičių k., Šiluvos sen.;

Indrės ir Tado Pečkaičių ūkis, Ramonų k., Raseinių sen.; 

Justo Pociaus ūkis, Sujainių k., Paliepių sen.

 

Seniūnijų pasiūlyti geriausi, aktyviausi ūkininkai, jiems taip pat skiriamos mero padėkos ir dovanos:      

Darius Čepas, Draustinės k., Ariogalos sen., už darbštumą, bendruomeniškumą ir pagalbą Kilupių kaimo bendruomenei;         

Linas Mockus, Požečių k., Betygalos sen., už darbštumą puoselėjant pienininkystės ūkį, aktyvų dalyvavimą Požečių kaimo bendruomenės ir seniūnijos veikloje;         

Marius Andraitis, Volų k., Girkalnio sen., už sėkmingą ūkininkavimą, kūrimąsi kaimo vietovėje, pagalbą seniūnijai, visuomeninių švenčių rėmimą;                                                             

Regimantas Martinaitis, Kalnujų mstl., Kalnujų sen. už darbštumą, ūkinę ir materialinę pagalbą seniūnijos organizuojamuose darbuose ir renginiuose;

Leonas Žyvatkauskas, Guikalių k., Nemakščių sen., už mišraus ūkio puoselėjimą, pagalbą bendruomenės žmonėms ir Nemakščių seniūnijos bendruomenių organizuojamų renginių rėmimą;                                                                                                                                                                

Arūnas Vitkauskas, Naujokų k., Pagojukų sen., už sumanų ūkininkavimą ir aktyvią veiklą Skirmantiškės kaimo bendruomenėje;

Vilmas Pocius, Sujainių k., Paliepių sen., už meilę žmogui ir už  geranorišką pagalbą sprendžiant seniūnijos ir seniūnijos gyventojų problemas;                                    

Ronald Branick, UAB ELICON BALTIC direktorius, Ramonų k., Raseinių sen., už bendruomeniškumą, papildomai sukurtas darbo vietas kaimo vietovėje;                                              

Stanislovas Kaušius, Kalniškių k., Šiluvos sen., už nuoširdų darbą savame ūkyje, pagalbą bei paramą bendruomenei;                                                                                                                                         

Izidorius Juškys, Virgainių k., Viduklės sen., už darbštumą, paramą rajono bendruomenėms ir seniūnijai.