Brandos egzaminų sesijai pasibaigus

Šių metų liepos 22 dieną Nacionalinė Švietimo agentūra paskelbė paskutinių (anglų ir rusų kalbų, istorijos ir fizikos) valstybinių brandos egzaminų rezultatus, o šiandien jau mokyklose vyksta brandos atestatų teikimas. Mokytojai, tėvai ir draugai linki sėkmingo skrydžio. Sėkmė dažniausiai  aplanko tuos, kurie tikslingai mokosi, yra motyvuoti, turi konkrečius gyvenimo tikslus ir sistemingai jų siekia. Taigi, istorijos, fizikos ir rusų kalbos egzaminus išlaikė visi, anglų kalbos egzamino dviems kandidatams išlaikyti nepavyko, bet aukščiausią įvertinimą – 100 balų gavo penki (2020 m. – 19) abiturientai. Iš viso 2021 metais 17 rajono abiturientų žinios įvertintos 100 balų (2020 m. 20 abiturientų gavo 27 aukščiausius įvertinimus), juos ruošė septyni mokytojai (2020 m. – 15 mokytojų). Pagal mokyklas daugiausiai aukščiausių įvertinimų gavo Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos – 14 abiturientų, du Viduklės Simono Stanevičiaus, vienas – Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos abiturientas. Pagal dalykus – lietuvių kalbos ir literatūros egzamino žinios įvertintos 7 abiturientų, anglų kalbos – 5 abiturientų, informacinių technologijų – 4 abiturientų ir vieno iš geografijos egzamino.
   Bendras visų rajono abiturientų balo vidurkis aukštesnis už šalies yra iš informacinių technologijų, fizikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos.
   Egzaminai baigėsi, bet mokymasis yra reikalingas visą gyvenimą, tad teneišnyksta aistra žinioms ir pažinimui, o atsivėręs suaugusiųjų gyvenimas visuomet kupinas galimybių.
 
Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius