Bitininkai dar gali kreiptis paramos

Iki rugsėjo 15 dienos bitininkai dar gali teikti paraiškas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą. Bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu, bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą ir ne daugiau kaip už 10 kg cukraus/ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam maitinimui.

     Paaiškėjus, kad lėšų poreikis išlaidoms kompensuoti viršija Specialiojoje kaimo rėmimo programoje šiam tikslui skirtas lėšas, išmokų suma kiekvienam paramos gavėjui proporcingai mažinama bendro lėšų viršijimo procentu.

   Bičių laikytojas, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą), turi kreiptis į teritorines Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybas pagal savo gyvenamąją vietą ir užpildyti Ūkinių gyvūnų bandos formą (forma GŽ-1). Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo sumažėjo laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo paramos gavėjo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai.

   Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).

   Paramos paraiškų surinkimas vyksta nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Bičių laikytojas, pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (sunki liga ir pan.), gali ją pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu ją priimti ir vėlavimo priežastį pateisinančiu dokumentu.

   Bičių laikytojai turi atvykti į Raseinių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 113 kab.) ir pateikti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus (cukraus pirkimo kvitus), žinoti gyvenamosios vietovės pašto kodą ir asmeninės banko sąskaitos, į kurią bus pervedama parama, numerį. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą. Tel. (8 428) 79 585.

   Paramos gavėjai turi būti įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu. Tai padaryti galima atvykus į Raseinių rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrių (109 kab.) ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat žemės ar miško nuosavybės dokumentus.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė