Bendradarbiaukime dėl nelegalaus darbo reiškinių mažinimo

 Iš Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Raseinių rajono savivaldybė gavo pasiūlymą bendradarbiauti nelegalaus darbo mažinimo srityje.

Nelegalus darbas, įskaitant vengimą registruoti individualią veiklą, darbo užmokesčio „vokeliuose“ mokėjimą ir kitas apraiškas, iškreipia padėtį darbo rinkoje, sudaro sąlygas atsirasti nesąžiningai konkurencijai, pažeidžia konstitucines žmogaus teises turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju.

Nelegalaus darbo ir jo apraiškų kontrolė ir prevencija yra VDI prioritetinė veiklos sritis. VDI 2019 m. aktyviai vykdys rizikingiausių ekonominių veiklų ir ūkio subjektų tikslinius tikrinimus, siekdama išaiškinti nelegalaus (neteisėto) darbo faktus bei darbo ir poilsio laiko apskaitos pažeidimus, skatins visuomenės nepakantumą šiam darbui, taikys tokias kontrolės priemones, kurios turėtų poveikį verslą atgrasant nuo nelegalaus darbo ir jo apraiškų. Rizikingiausiais ekonominės veiklos sektoriais 2019-2020 m., prognozuojama, toliau išliks statyba, aptarnavimo veikla (įvairių paslaugų teikimas gyventojams), didmeninė ir mažmeninė prekyba, variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, žemės ūkis ir miškininkystė. Šiuose sektoriuose VDI vykdys kontrolės ir prevencijos priemones.

Savivaldybė prisideda prie raginimo nebūti abejingiems pastebėjus tokias nelegalaus darbo apraiškas ir informuoti kontroliuojančią instituciją šiais kontaktais:

Vadovybė, tel.  (8 5) 265 0193, el. p.  info@vdi.lt

Pasitikėjimo tel. (8 5) 213 9750

Elektroninio pranešimo dėl nelegalaus darbo forma https://www.vdi.lt/Forms/Nelegalus_pranesk.aspx

Kauno skyrius, tel. (8 37) 338 506, el. p. kaunas@vdi.lt