Auditorės teigiamai įvertino administracijos specialistų veiklas

 Savivaldybės administracijoje vyko kokybės vadybos sistemos išorės auditas, kurį atliko UAB „Sertika“ auditorės. Jos vertino specialistų veiklas, jų procesus, nustatė, ar jie atitinka LST EN ISO 9001:2015 tarptautinio standarto reikalavimus.

ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemos reikalavimas turbūt labiausiai žinomas pasaulyje, jis tarptautiniu lygiu pripažintas kokybės vadybos sistemų standartas, tinka visoms organizacijoms – tiek verslo, tiek valstybinėms, tiek gamybos, paslaugų ar prekybos – nesvarbu, kokio jos dydžio ir kokia jų veikla. Standartas suteikia galimybę nuolat tobulinti savo veiklą ir matuoti pažangą. Atitikties patvirtinimas gaunamas atitikus visus įstaigai taikomus ISO standarto reikalavimus, o atitikties patvirtinimą garantuoja išduodamas ISO sertifikatas.

Raseinių rajono savivaldybės administracijoje neatitikčių (nustatytų reikalavimų, teisės aktais nustatytos tvarkos, procedūrų nevykdymas arba netinkamas vykdymas) neužfiksuota. Pasak kokybės vadybos vyriausiosios specialistės Modestos Lukoševičienės, audito metu buvo surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad įstaigoje sėkmingai funkcionuoja ir tobulinama kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė