Atrankose į gydymo įstaigų vadovus bus daugiau skaidrumo

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) atnaujino daug metų nekeistą tvarką, kaip organizuoti konkursus į pavaldžių įstaigų vadovus. Ji atnaujinta įvertinus naująjį teisinį reglamentavimą, kuris reguliuoja santykius valstybės tarnyboje. Tad atsirado nemažai naujovių, kurias pravartu žinoti būsimiems pretendentams.

Naujoji tvarka patvirtinta sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos įsakymu.

Viena iš naujovių yra tai, kad gydymo įstaigų vadovų atrankose pretendentų nebebus reikalaujama pateikti namų darbus – gaires. Šis reikalavimas panaikintas siekiant konkursų skaidrumo ir pretendentų lygiateisiškumo, nes atliekant šią užduotį esami gydymo įstaigų vadovai įgydavo pranašumą prieš savo konkurentus, turėdami priėjimą prie visos gairėms parengti reikiamos informacijos.

Iki atrankų organizavimo tvarkos pakeitimo, įstaigoje dirbantis vadovas galėdavo komisijai pateikti išsamesnes, tikslesnes gaires, nes jis tam turėdavo daugiau resursų nei kiti pretendentai. Šis reikalavimas mažino konkursų skaidrumą, todėl buvo nuspręsta jo atsisakyti. Konstitucinis Teismas taip pat akcentavo valstybės tarnybos konkursų skaidrumą kaip vieną iš visuomenės pasitikėjimo savo valstybe garantų.

Kaip ir anksčiau, konkursai vyks dviem etapais. Pirmuoju atrankos komisijoje bus nustatoma, ar pretendentai atitinka keliamus kvalifikacinius reikalavimus, antrajame etape du daugiausiai balų surinkę pretendentai susitiks pokalbiui su sveikatos apsaugos ministru. Pastarasis etapas yra naujas, jo ankstesnėje tvarkoje nebuvo. Pokalbio metu ministras vertins pretendentų tinkamumą eiti pareigas bei jų asmeninę motyvaciją. Klausimai, kaip ir atrankos komisijoje, susitikime su ministru pretendentams yra užduodami vienodi ar lygiaverčiai, siekiant objektyviai ir nešališkai įvertinti jų žinias bei gebėjimus.

Naujoje Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų redakcijoje nuo 30 darbo dienų iki 45 darbo dienų pailgintas laikas, per kurį po konkurso paskelbimo turi būti surengta atranka.

Taip pat patvirtintas naujas priedas – Atrinkto pretendento anketa. Šį dokumentą po atrankos komisijos turės užpildyti į antrą turą praėję pretendentai. Anketoje jie turės nurodyti, ar jų atžvilgiu nėra pradėti tyrimai dėl galimai pažeistų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, tarnybinių nusižengimų ar galimai padarytų darbo pareigų pažeidimų ir pan.

Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu naujoji atrankų vykdymo tvarka gali būti taikoma ir organizuojant konkursus į universiteto ligoninių vadovų pareigas, kai ligoninės dalininkai yra valstybė kartu su universitetu. Įprastai atrankos į šias ligonines vykdomos vienu etapu, kai pretendentai pristato savo strategines gaires ir yra vertinama jų kompetencija užduodant klausimus.

 

SAM Spaudos tarnyba