Arbatos klubas „Gijos“ surengė poezijos popietę skirtą poetui Pauliui Širviui atminti

Kovo 4 d. Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos skaitytojų arbatos klubas „Gijos“ surengė poezijos popietę, skirtą poetui Pauliui Širviui atminti „Griežk, armonika, griežk, kad skaudėtų dar labiau atmintis…“

Poezijos šventėje dalyvavo svečias iš Panevėžio teisininkas, verslininkas, poezijos mylėtojas Juozas Kielius. Jis deklamavo lietuvių poetų eilėraščius, skirtus Lietuvai. Paskaitė nemažai poeto P. Širvio eilėraščių, padainavo dainų, sukurtų pagal poeto eiles. Renginyje dalyvavo bibliotekos direktorės pavaduotoja Danguolė Kasparavičienė. Susitikime buvo pasidalinta prisiminimais apie P. Širvį, skaitomos jo eilės, poetų prisiminimai apie susitikimus su Pauliumi Širviu.
Klubo vadovė N. Kavaliauskienė paskaitė poetės, klubo narės Valės Miltenienės eilėraštį, skirtą poetui P. Širviui ir keletą savo kūrybos eilėraščių, skirtų Lietuvai. Savo prisiminimuose Feliksas Jakubauskas rašė: „Grok, armonika, skausmą ir viltį, graudžią tiesą paversk miražu…Jis išėjo, – suspėjęs pakilti virš visų numylėtų beržų“.
Nijolė Kavaliauskienė,

Arbatos klubo „Gijos“ vadovė