Aptarta projektų vykdymo eiga

 Darbiniame pasitarime dėl investicinių projektų vykdymo, kuriame dalyvavo Savivaldybės administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas, direktoriaus pavaduotojas Gytis Šulinskas, skyrių vedėjai, atsakingi specialistai, projektų vadovai ir koordinatoriai, buvo pateikta informaciją apie jų kuruojamų projektų vykdymo eigą.

Projektus pristatė Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė. Projektų vadovai pateikė informaciją apie įvykdytas užduotis ir priežastis, trukdančias sklandžiai atlikti tam tikrus projektų etapus, taip pat buvo aptarti veiksmai dėl problemų sprendimo ar derinimo.

Iki šio susirinkimo jau užbaigti kai kurių projektų darbai: rekonstruota Raseinių miesto Partizanų gatvė, sutvarkyta ir pritaikyta gyventojų poreikiams Berteškių kaimo bendruomenės namų aplinka, sutvarkyta Betygalos miestelio viešoji infrastruktūra, įrengta viešoji poilsio zona Norgėlų kaime, sutvarkyta ir pritaikyta gyventojų poilsiui, sportui ir kitoms reikmėms viešoji erdvės Užkalnių kaime. Baigiama vykdyti šie projektai: Socialinės priežiūros paslaugų plėtra Raseinių rajono savivaldybėje (nakvynės namų įrengimas Raseinių mieste), Kalnujų miestelio ir Katauskių kaimo viešųjų erdvių atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams, poilsio zonos įrengimas prie Žaiginio tvenkinio ir t.t..

Dalis projektų vykdomi ar bus pradėti užbaigus projektavimą ir rangos darbų pirkimus. 2019 m. balandžio pradžioje pagal rangovų, laimėjusių viešuosius pirkimus, pateiktą informaciją bus pradėti rangos darbai Raseinių miesto prekyvietėje, poilsio zonoje prie Sujainių tvenkinio ir kituose objektuose.

Tęsiami ir sudėtingesni projektai: Raseinių m. centrinės dalies patrauklumo didinimas rekonstruojant Vilniaus g. ir modernizuojant vietos bendruomenei svarbias viešąsias erdves, Raseinių rajono kultūros centro rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams, Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje, Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas, Neformaliojo ugdymosi galimybių didinimas modernizuojant Raseinių kūno kultūros ir sporto centrą. Iš rangovų reikalaujama, kad darbai būtų atlikti kokybiškai ir nustatytais terminais.

Taip pat buvo pabrėžta ir paprašyta projektus kuruojančių specialistų skirti didesnį dėmesį vykdant sutarties priežiūros kontrolę: priimant prekes, darbus ar paslaugas, patikrinti, ar pirkimo objektas atitinka tai, kas numatyta sutartyje, ar pateikiama sutartyje nustatytais įkainiais, terminais, ar sutartį vykdo joje nurodyti asmenys ir pan. Jei vėluojama, būtina taikyti sutartyje numatytas sankcijas ir nuo jų taikymo pradžios raštu informuoti paslaugų teikėjus ar rangovus.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė