Administracijos direktorius lankėsi Ariogaloje

 Savivaldybės vadovai neužsisėdi darbo kabinetuose. Jie stengiasi kuo dažniau apsilankyti seniūnijose, įmonėse, projektų vykdymo vietose ir sužinoti, kaip vyksta numatyti darbai, taisomi trūkumai, sprendžiamos problemos. Kaip sakoma, geriau vieną kartą pamatyti nei šimtą kartų išgirsti.

  UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Ariogalos padalinyje administracijos direktorius Edmundas Jonyla susitiko su šios įmonės direktoriumi Sigitu Kleišmantu, padalinio meistru Arvydu Bulzgiu, Ariogalos miesto seniūnijos seniūnu Sauliumi Buividu, Ariogalos seniūnijos seniūne Ligita Žebeliene ir Betygalos seniūnijos seniūnu Stanislovu Totilu, išgirdo jų problemas, tarėsi, kaip jas šalinti, efektyviau atlikti užduotis. Ne į visus klausimus vienu užmoju pavyko rasti atsakymus, bet dalykiškas, konkretus pokalbis buvo naudingas, teikiantis vilčių, kad bus judama gera kryptimi.

   Administracijos direktoriaus teigimu, birželio mėnesio Savivaldybės tarybos posėdyje planuojama svarstyti sprendimų projektą dėl kapinių prižiūrėtojų etatų perdavimo seniūnijoms. Kol kas šių pareigybių darbuotojai priklauso UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, nors vykdo seniūnų užduotis. Jeigu politikai pritars šiai pertvarkai, seniūnijos sulauks papildomos darbo jėgos – kapinių prižiūrėtojai galėtų paplušėti ir kituose darbuose.

   Pasitarime buvo kalbėta ir kaip naudotis netoli seniūnijų esančiais karjerais, kad nereikėtų žvyro kelių remontui vežioti po keliasdešimt kilometrų, o būtų taupomas laikas ir lėšos degalams, ir kokiais būdais įsigyti modernesnės technikos, galinčios greičiau pakrauti žvyrą, ir kaip seniūnijoms pagal jų kuklias finansines išgales apsirūpinti mobilesne ne tik šienavimo, bet ir kitiems darbams pritaikyta technika. Taip pat buvo aptarta, kokios yra UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ Ariogalos padalinio technikos parko atnaujinimo galimybės, kalbėta ir apie kitus aktualius šiai įmonei, teikiančios paslaugas seniūnijoms, klausimus.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė