Visai rimtai. Lyčių lygybė. Antras dublis

Tie „modernūs“ atseit vakarietiškų vertybių nešėjai arba nežino, arba tyčią toliau diegia komunizmo ideologijas. Tai kas anksčiau buvo vadinama komunizmo idealais, dabar pristatoma kaip lyčių lygybė. Nieko naujo.
Negalvokite, kad prie komunistų moterys neturėjo progos atsiskleisti. Komunistai darė tą patį, ką ir dabartiniai ideologai – dirbtinai stūmė moteris į postus nepriklausomai nuo jų sugebėjimų. Taip sovietų sąjungos suvažiavime sėdėjo melžėja Savickienė Jadzė, o moterų atstovavimas buvo privalomas daugelyje sričių. Komunistai įrodinėjo, kad moteris gali būti ir kosmonautė, ir geriausia traktorininkė, ir t.t.
Nieko neturiu prieš moteris ar vyrus, čia ne apie tai. Man komunizmo ideologija bjauri iš esmės, nes anksčiau ar vėliau ji pasireiškia žmonių persekiojimais ir diskriminacija. Lyčių lygybės nėra ir nebus. Vyrai negimdys, moterys nepakeis vyrų statybose, vyrai – darželinukų priežiūroje ir t.t. Lytis neapsprendžia žmogaus asmenybės ir jo sugebėjimų. Bet koks dirbtinis įsikišimas pagimdo tokias parodijas, kai ministro vietoj pastatoma kokia vesaitė, kuri nežino, kokiai ministerijai vadovauja. Lyčių lygybės užsimaniusiame Izraelyje vienu metu bandė tik iš moterų tankų dalinį sudaryti. Nepavyko.
Žinoma, gerai, kad siekiama užtikrinti, jog vyrai ir moterys galėtų save realizuoti. Bėda ta, kad iš komunizmo kilusi ideologija nesiekia lygybės, ji siekia dominavimo. Ironiškas pavyzdys – vadinamoji Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Kontora, kuri skrupulingai skaičiuoja vyrų ir moterų santykį, atlyginimų dydį, tiria, kaip ten moterys negražiai reklamose atrodo, vis laikas nuo laiko parauda apie stereotipus. Iš 18 darbuotojų ten tik 3 vyrai (vienas iš jų vairuotojas). Štai jums ir lygybė, kuri bent jau Lygių galimybių tarnyboje turėtų būti.
Kad tai jokia naujiena – pažiūrėkit, kai buvo vaizduojamos komjaunuolės – pagal povyzas, aprangą ir šukuosenas pasakytum, kad jos tiesiog iš tv ekranų išlipusios dabar. Apie tai, kaip ideologija šeriama per kitur, parašysiu vėliau.
 
Linas Bitvinskas