Virtuali paroda ,,Atvažiuoja Velykė su margučių krepšu“ (VIDEO)

Gamtoje lėtai bundantis pavasaris pažadina Velykų laukimą. Įvairiaspalvis, raštuotas ar raižytas margutis – šviesios šventės simbolis. Senovėje buvo gyvybės, derlingumo, gamtos pabudimo, o krikščionybės laikais – Kristaus prisikėlimo, žmogaus dvasinio atgimimo simboliai. Jie skirti didžiosioms pavasario šventėms – Velykoms, Atvelykiui, o parapijose, kuriose švenčiami Šv. Jurgio atlaidai, kiaušiniai buvo marginami dar ir Jurginėms.

   Tautosaka byloja apie kiaušiniui teikiamą magišką galią: lietuviai žemdirbiai pirmoje išartoje vagoje XIX a. pabaigoje dar aukodavo kiaušinį Žemynai, po žiemos pirmą kartą per Jurgines į laukus išgenami gyvuliai turėdavo peržengti po tvarto slenksčiu padėtus du nedažytus ir du margintus kiaušinius. Jei šie nesuduždavo, tikėta, kad gyvuliai bus sveiki ir gražūs. Margučiai – gyvybingiausia lietuvių tautodailės šaka. Nuo senų laikų lig pat šių dienų juos margina suaugę ir vaikai, kaimo žmonės ir miestiečiai.

   Margutis – trapus kūrinėlis. Technikų – pačių įvairiausių, pasirinkimo laisvė – didelė, o kūrybinių idėjų yra labai daug. Anksčiau žmonės kiaušinius margindavo tik natūraliomis priemonėmis: svogūnų lukštais, įvairių augalų lapeliais, medžių žievėmis, prieskoniais, daržovėmis ar arbatomis. Tai vienas pigiausių ir paprasčiausių būdų. Kiaušinių marginimo tradicijos perduodamos iš kartos į kartą, vis įnešant kažką naujo, tačiau išlaikant pagarbą senolių tradicijoms.

   Šioje virtualioje parodoje pateikiami Raseinių krašto meistrų išrašyti karštu vašku ir skutinėti margučiai. Nors margučių raštus tobulino ne viena karta, juose išliko pirmapradis gaivumas. Raštai sudaromi iš buvusių tolimoje praeityje prasmingų geometrinių ženklų ir simbolių. Darniai komponuojami taškeliai, brūkšneliai, lankeliai, vingeliai, trikampėliai, rombeliai, kryželiai sukuria dangaus šviesulių įvaizdžius – nesuskaičiuojamas saulučių ir žvaigždučių variacijas. Ritmiškai pasikartodami besivyniojantys apie kiaušinį žalčiukai, gyvatukės, ragai, skiltuvėliai išryškina gražų kiaušinio ovalą. Margučių raštuose atsispindi visas Velykų meto judrumas: apeiginis margučių daužavimas, ritinėjimas, vaikų tarškynės, lalautojų vaikštynės ir dainos.

Muziejininkė Vita Tarvydienė