Ugionių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (VIDEO)

Legenda byloja, kad 1413 metais Vytautas ir Jogaila pradėjo Žemaitijos krikštą Ugioniuose, įsakydami ten sugriauti pagonių aukurą.

Pirmą kartą filmavimo komanda važiavo kaimo vieškeliu, kuriuo važiuodamas ne kiekvienas žino, kad bus pasiektas kelio galas, o jo pabaigoje nustebins graži skaldytų akmenų mūrinė šventovė, pastatyta 1611 metais evangelikų reformatų.

Nuo kalno atsiveria gražus Dubysos upės slėnio gamtovaizdis. Tokį įspūdingą reginį retai kur Lietuvoje pastebėsi. Vaizdas rodėsi dar labiau paslaptingas grožintis vėlyvojo rudens spalvų harmonija.

Stebuklingi šaltiniai

Ugionių šventovės atsiradimas ir išlikimas siejamas su stebuklingu šaltiniu. Čia stovi medinė koplyčia, kurios viduje matyti specialia apsaugine tvorele atitvertas šulinys, ant sienos kabantis Dievo Motinos Marijos paveikslas ir statula statinio centre.

1657 metais lapkričio 28 dieną virš šaltinio pastebėtas ore kabantis Dievo Motinos paveikslas dar labiau paskleidė žinią, kad ši vieta tikrai ypatinga. Buvo bandoma išsiaiškinti apsireiškimo tikrumą, tačiau patvirtinimo nerasta. Nežiūrint į tai, minios tikinčiųjų plūdo pasisemti vandens, kuris esą turėjo gydomųjų savybių.

Žmonių tikėjimas šventovės stebuklingumu iki šiol stiprus. Tai rodo prie šulinio sustatyti įvairūs puodeliai, koplyčios sienas puošiantys sakraliniai daiktai. Visa tai žmonės palieka kaip padėką už suteiktą dangiškąją malonę.

Šaltinis: https://lietuvosbaznycios.eu/

no images were found