Turėsim riterį Edmundą Jonylą?

„Apdovanokim savus“. Taip galima pavadinti mūsų rajono valdančiosios daugumos sprendimo projektą, pristatytą šią savaitę vykusiame tarybos posėdyje.

Šiek tiek faktų: Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) kiekvienais metais išrenka kandidatus, kurie labiausiai nusipelnę Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui. Nominacijos dvi – „Auksinės krivūlės riteris“ skiriamas fiziniams asmenims, apdovanojimas „Auksinės krivūlės laureatas“ – savivaldybėms.

Kandidatai nuo Raseinių: tarybos posėdyje buvo pagarsintos  5 pavardės, kurios, pasak jas teikusiųjų – nusipelniusios „Auksinės krivūlės riterio“ vardo.

Andrius Bautronis, jį pasiūlė Visuomenės sveikatos biuras, kuris beje yra tiesiogiai pavaldus merui (pavaldinių lojalumas?).

Edmundą Jonylą pasiūlė Ariogalos seniūnija, kuri taip pat yra tiesiogiai pavaldi administracijos direktoriui.

Tad du pagrindinius kandidatus garbingam apdovanojimui pristatė jų pavaldiniai. Stebėtinas lojalumas.

Kiti 3 kandidatai: Regina Čepurnovienė, ją pasiūlė VšĮ „Atrask Raseinius“; Loreta Sirvidienė, ją pasiūlė Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka; Remigijus Laugalis, jį pasiūlė Nemakščių seniūnija.

Savi išrinko savą

Rugpjūčio 18 d. vykusiame tarybos posėdyje, prieš teikiant kandidatūras slaptam balsavimui, meras A. Bautronis savo kandidatūrą atsiėmė.

Tarybos narių balsavimo rezultatai nenustebino. „UŽ“ kandidatą E. Jonylą – balsavo 8 tarybos nariai, „UŽ“ kandidates L. Sirvydienę ir R. Čepurnovienę balsavo po 6 tarybos narius.

Skaitytojams visgi reikia priminti, kad socialdemokratų frakcija, po 2 Tvarkos ir teisingumo partijos atstovų (Aldonos Onos Račenko ir Vidmanto Karabino) prisijungimo – tapo pati didžiausia frakcija Raseinių rajono taryboje, turi net 7 narius. Matematika labai paprasta. Savi (socialdemokratai) nubalsavo už E. Jonylos kandidatūrą. Balsų daugumos- persvaros nebuvo (balsai pasiskirstė 8-6-6, už R. Laugalį – 0), ką bandė įrodyti opozicija, bet kam gilintis? Socdemų tikslas – pasiektas.

Kiek E. Jonyla nusipelnęs savivaldai?

Klausimas, kurį gerai paanalizavus, tampa labai subtilus. Nesileidžiant į dideles šio politinio veikėjo darbų analizes, priminsime tik du faktus – kurie puikiai iliustruoja šio kandidato „Auksinės krivūlės riterio“ vardui gauti, nuopelnus savivaldai.

1 faktas: 2003 m. E. Jonyla, dirbdamas Raseinių miesto seniūnu, buvo NETEISĖTAI išrinktas meru. Vykdydamas seniūno pareigas, pats (pažeisdamas tuo metu galiojantį Savivaldos įstatymą) balsavo UŽ save. Balsavimo rezultatai buvo: 13 tarybos narių – „UŽ“, 12 –„ PRIEŠ“. Tad renkant merą, lemiamas balsas buvo paties E. Jonylos. Opozicija užginčijo tokių rinkimų teisėtumą, buvo kreiptasi į teismą. Teismas, sustabdė jo įgaliojimus net keliems  mėnesiams. O tada, tuometė valdančioji dauguma, prieš įvykstant lemiamam teismo posėdžiui, sužaidė sėkmingą partiją: E. Jonyla, prieš pat teismo posėdį atsistatydino (tuo metu jis jau nebevykdė miesto seniūno pareigų) ir buvo vėl išrinktas.

2 faktas: 2016 m. buvo svarstomas Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio pakeitimo projektas. Jo tikslas sureguliuoti tai, kas nebuvo numatyta priimant įstatymą dėl tiesioginių mero rinkimų. Tuo metu E. Jonyla ėjo garbingas LR Seimo nario pareigas ir buvo vienas iš aršesnių šių pakeitimo kritikų. Skaitytojams reikėtų priminti, kad 2016 m. Raseinių socialdemokratai buvo vieni iš iniciatorių nuversti tuometį, tiesiogiai žmonių išrinktą merą Algirdą Gricių. Po ilgų bylinėjimusi perversmininkai (socialdemokratai) pralaimėjo, A. Gricius buvo sugrąžintas į mero postą. Beje, savivaldybei tai kainavo ne vieną tūkstantėlį eurų. Tiksliau kainavo ne valdžios ištroškusiems socialdemokratams, o rajono biudžetui. O šiuo metu garbingam apdovanojimui teikiamas E. Jonyla iš Seimo kabineto koordinavo valdžios ištroškusių perversmininkų veiksmus.

3 faktas: Raseinių rajono gyventojai, prieš porą metų, E. Jonylai įteikė tarybos nario mandatą. Tarybos nario darbas nepasirodė pelningas ir naudingas. Tad tautos įteiktą pasitikėjimo mandatą, E. Jonyla iškeitė į šiltą Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus kėdę.

Tai tik 3 faktai apie kandidato Edmundo Jonylos nuopelnus (?!) savivaldai. Lietuvos savivaldybių asociacija renka kandidatus labiausiai nusipelniusius Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui. Anketoje, kurią reikia užpildyti teikiant kandidatą, Ariogalos seniūnijos (kuri ir pateikė šią kandidatūrą) išvardinti E. Jonylos nuopelnai. Pridedame dokumentą:

Kaip matote iš pateikto dokumento, E. Jonylos nuopelnai savivaldai – beribiai, kaip ir pildžiusio šią anketą – raštvedybos gebėjimai.

Šaltinis: http://raseiniunaujienos.lt/