Sausio 13-oji Ariogaloje

 Ariogaloje buvo gražiai paminėta Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų atminimo diena. Paminėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis Ariogalos šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kunigas Gintautas Jankauskas. Jis pasakė labai gražų pamokslą, kviesdamas visus nuoširdžiai pasimelsti už keturiolika didvyrių, kurie žuvo Sausio 13-ąją, gindami Lietuvos laisvę.

     Labai džiaugiamės, kad Šv. Mišiose dalyvavo 209 kuopos šaulių vadas, Raseinių savivaldybės tarybos narys Andrius Bautronis su jaunųjų šaulių kuopa. Po šv. Mišių visi sugiedojome Lietuvos himną.

     Iš bažnyčios, priekyje visų, gražiai žygiuodami jaunieji šauliai su savo vadu patraukė į Raseinių kultūros centro Ariogaloje salę, kur vyko iškilmingas Laisvės gynėjų atminimo dienos minėjimas.

     Šventę vedė RRKC Ariogaloje darbuotojos Rasa Sadauskienė ir Renata Aleksiejienė. Jos nuoširdžiai papasakojo apie didvyrius, žuvusius už Lietuvos laisvę, skaitė garsių poetų eiles, pakvietė Laisvės gynėjų atminimą pagerbti tylos minute. 

   Į susirinkusiuosius kreipėsi Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Andrius Bautronis. Savo kalboje Andrius Bautronis priminė pareigą mylėti ne tik Lietuvą, bet ir vienas kitą.

    Šventinį paminėjimą vainikavo nuoširdus Raseinių rajono kultūros centro folklorinio ansamblio ,,Degulė“ ( vad. Asta Nikžentaitienė) koncertas. Lietuviškos dainos liejosi iš pačios širdies, jautriai palietė kiekvieną klausytoją. Daugelį dainų dainavome kartu.

     Kai ,,Degulė“ uždainavo Maironio ,,Lietuva brangi“,  visa salė atsistojo, susikibo rankomis ir dainavo kartu. Tai buvo taip nuoširdu ir tikra. Toks geras jausmas užliejo širdį. Jautėmės kaip viena šeima, kuri tikrai myli Lietuvą. Mes niekada nepamiršime savo tautos didvyrių!  Amžina pagarba Jiems!

Teksto autorė Teresė Plisienė

Nuotraukos R.Sadauskienės

no images were found