Pirmasis verslumo žingsnis – informacija

Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė J. Radavičienė ir VšĮ RTVIC „Atrask Raseinius“ direktorius A. Zmitra papasakojo apie galimybes kurti verslą Raseinių krašte.

Būgštaujama, kad verslo įkūrimo ir plėtros sąlygos Lietuvoje yra prastos, bet tiek mažų, tiek vidutinių naujai įsikūrusių įmonių skaičius kasmet didėja. Didesnius žingsnius žengti planuojantys verslininkai pripažįsta: nors plėsti verslą nelengva, informacijos ir galimybių tam tikrai suteikiama.

   Verslą Lietuvoje įkūrusių ir jį vystančių verslininkų nuomone, svarbiausias dalykas siekiant sėkmės – puiki idėja. Kuris etapas – verslo pradžia ar plėtra – yra sunkesnis, dauguma verslininkų pripažįsta, kad visada sunkiau yra pradėti nuo visiško nulio, nes reikia išteklių, kompetencijos, rinkos tyrimų ir daugybės kitų dalykų. Kai jų turi, žengti žingsnį toliau būna šiek tiek lengviau.

   Būdai, kuriais yra skatinami smulkieji ir vidutiniai verslininkai Raseinių rajone, yra nurodyti Savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame 2017 m. rugpjūčio 24 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-281 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

   Pagal šį tvarkos aprašą, verslininkai gali gauti lėšų tik pagal nurodytas sritis. Patalpų Savivaldybė neskiria ir nenuomoja. Patvirtinus Savivaldybės biudžetą, kvietimai rėmimo lėšoms gauti skelbiami du kartus per metus, jei lieka nepanaudotų lėšų, gali būti skelbiamas trečias kvietimas. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas, informacija apie prašymų priėmimą skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.raseiniai.lt

   Savivaldybė yra institucija, kurioje specialistai rengia dokumentus, analizuoja situaciją, teikia įvairius siūlymus verslo aplinkai gerinti, bet tiesiogiai neteikia konsultacijų, kaip pradėti verslą. Šiuo klausimu galima kreiptis į atitinkamas institucijas, kurios rengia verslo planus, padeda įgyvendinti įvairias idėjas pradedantiesiems verslininkams ir pan. Viena tokių organizacijų – VšĮ „Versli Lietuva“. Pradedantiems verslininkams gali padėti, juos nukreipti į reikalingas organizacijas VšĮ Raseinių turizmo ir verslo informacijos centras (RTVIC) „Atrask Raseinius“, – teigė Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Judita Radavičienė.

   Ši viešoji įstaiga, teikdama verslo informaciją, apibrėžtą RTVIC „Atrask Raseinius“ įstatuose, dažniausiai konsultuoja norinčiuosius įžengti į šios veiklos pasaulį. Juo susidomėję žmonės yra nukreipiami į kitas institucijas. Pavyzdžiui, į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl veiklos formos, kur jiems paaiškinamos mokesčių prievolės. Taip pat – į VšĮ „Investuok Lietuvoje“ arba „Versli Lietuva“, kurios teikia rimtesnes konsultacijas dėl verslo įmonės steigimo, investicijų ir pan.

  „Interneto svetainėje www.atraskraseinius.lt verslo skiltyje pateikiame informaciją apie galimybes gauti paramą iš Raseinių rajono savivaldybės. Dauguma žmonių net nežino, kad Savivaldybėje egzistuoja smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo lėšos. Smulkaus ir vidutinio verslo atstovai gali gauti kompensaciją už įmonės įsteigimą, internetinės svetainės sukūrimą, dalyvavimą parodose, specialistų kvalifikacijos kėlimą. Mes paaiškiname, ko reikia, kad kompensacija būtų skirta. Bendradarbiaujame ir su kitų Lietuvos savivaldybių turizmo ir verslo informacijos centrais, todėl dažnai jiems nukreipiame mūsų interesantus. Pavyzdžiui, Kėdainiuose yra specialistų, kurie gali parašyti verslo planą. Tai kainuoja pigiau nei pirkti tokią paslaugą iš privataus verslo“, – sakė VšĮ RTVIC „Atrask Raseinius“ direktorius Arnas Zmitra.

   2017 m. į jo vadovaujamą įstaigą kreipėsi 9 interesantai, kurie tiesiogiai prašė pagalbos. Ši įstaiga taip pat rengia verslo informacijos seminarus ar mokymus. Pernai sėkmingiausi seminarai buvo apie naująjį Darbo kodeksą. Sėkmės susilaukė ir mokymai „Kaip tapti įdomiu ir pasiekti savo auditoriją“, per kuriuos buvo išsamiau kalbėta apie įvaizdį, socialinių tinklų galimybes, rinkodaros subtilybes.

   „Šiais metais planuojame aktyviau viešinti smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo galimybes Raseinių rajono savivaldybėje, taip pat numatome rengti keletą informacijos seminarų. Lietuvos valstybės 100-mečio proga 15 rajono įmonių bus pagerbtos už indėlį į Raseinių rajono verslo plėtrą. Įstaigos planuose – ir forumas su turizmo verslo atstovais dėl plėtros ir bendradarbiavimo galimybių“, – į artimiausią ateitį pažvelgė „Atrask Raseinius“ vadovas A. Zmitra.

   VšĮ RTVIC „Atrask Raseinius“ kontaktai: tel./faks. +370 428 51 362, mob. tel. +370 618 34 611, interneto svetainės info@atraskraseinius.ltwww.atraskraseinius.lt.

Šaltinis: Raseinių rajono savivaldybė