Paskirstytos Kaimo plėtros programos lėšos

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius paskelbęs antrąjį šių metų kvietimą teikti paraiškas Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos įgyvendinimui pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas“ gavo 20 paraiškų, pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO projektų bendrasis finansavimas“ – taip pat 20 paraiškų. Programos tikslas – skatinti Raseinių rajono kaimo gyventojų bendruomeniškumą, verslumą, dalyvavimą kultūros, sporto ir kitose veiklos srityse, sudaryti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse.

   Gautas paraiškas birželio 12 d. vertino Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos paraiškų vertinimo komisija, sudaryta Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. A1-361 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos paraiškų vertinimo komisijos patvirtinimo“. Atsižvelgęs į komisijos sprendimą, birželio 17 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą Nr. A1-605 „Dėl lėšų skyrimo kaimų bendruomenėms“. Pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO projektų bendrasis finansavimas“ lėšos bus naudojamos Žemės ūkio ministerijos ir Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ finansuojamų projektų kofinansavimui. Iš viso skirta 16797,91 Eur šiems projektams:

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama lėšų suma, Eur

1.

Visuomeninė organizacija kaimo bendruomenė „Gynėvė“ Raseinių rajono Plikių kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poreikiams

8785,46

2.

Gėluvos kaimo bendruomenė Tradicijų puoselėjimas Gėluvos kaimo bendruomenėje

1250,00

3.

Lenkelių kaimo bendruomenė Bendruomeniškumo skatinimas per šventines tradicijas ir gerosios  patirties pasisėmimas per vietos amatų puoselėjimą

105,00

4.

Nemakščių bendruomenės santalka Vasaros palydų šventė Nemakščiuose

105,26

5.

Milašaičių kaimo bendruomenė Aktyvaus laisvalaikio erdvės įrengimas prie Milašaičių kaimo bendruomenės namų

617,98

6.

Visuomeninė organizacija Pašešuvio kaimo bendruomenė Pašešuvio kaimo viešosios erdvės prie bendruomenės namų sutvarkymas

617,98

7.

Visuomeninė organizacija kaimų bendruomenė „Pagraja“ Viešosios erdvės sutvarkymas prie Pagrajos bendruomenės namų

617,98

8.

Lenkelių kaimo bendruomenė Lenkelių kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

232,72

9.

Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ materialinės bazės sukūrimas

367,09

10.

Kaimų bendruomenė „Girkalnis“ Kaimų bendruomenės „Girkalnis“ materialinės bazės stiprinimas

342,85

11.

Alėjų kaimo bendruomenė Alėjų kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

370,79

12.

Asociacija „Ariogalos bendruomenė Bendruomenės namai –traukos centras

370,79

13.

Nemakščių bendruomenės santalka Nemakščių bendruomenės santalkos materialinės bazės stiprinimas

370,79

14.

Visuomeninė organizacija „Vosiliškio kaimo bendruomenė“ Vosiliškio kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

370,79

15.

Kaimų bendruomenė „Viduklė“ Kaimų bendruomenės „Viduklė“ materialinės bazės stiprinimas

370,79

16

Kaimų bendruomenė „Lyduvėnai“ Lyduvėnų kaimų bendruomenės materialinės bazės stiprinimas      370,79

17.

Kaimų bendruomenė „Betygala“ Stipri materialinė bazė – patraukli bendruomenė

370,79

18.

Kilupių kaimo bendruomenė Kilupių kaimo bendruomenės namų remontas

370,79

19.

Visuomeninė organizacija „Norgėlų kaimo bendruomenė“ Norgėlų kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

371,15

20.

Kaimų bendruomenė „Milašaičių Dubysa“ Materialinės bazės stiprinimas Milašaičiuose

418,12

   Pagal priemonę „Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas“ daugelis kaimo bendruomenių apmokės bendruomenės patalpų išlaikymo (elektros, vandens, šildymo), draudimo, vietinės rinkliavos, dokumentų registravimo VĮ Registrų centre išlaidas. Kelios bendruomenės planuoja įsigyti statybinių medžiagų patalpų remontui, kanceliarinių prekių, suvenyrų ir pan. Iš viso skirta 5994,51 Eur šiems projektams:

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama lėšų suma, Eur

Lenkelių kaimo bendruomenė Bendruomenės socialinio gyvenimo gerinimas

294,51

Kaimų bendruomenė „Anžiliai“ Kaimų bendruomenės „Anžiliai“ veiklos stiprinimas

310,59

Požečių kaimo bendruomenė Požečių kaimo bendruomenės veiklos stiprinimas

320,00

Visuomeninė organizacija kaimų bendruomenė „Pagraja“ Kaimų bendruomenės „Pagraja“ veiklos stiprinimas

338,05

Balčių kaimo bendruomenė Norime gyventi geriau

369,29

Gėluvos kaimo bendruomenė Veiklos tęstinumas ir užtikrinimas Gėluvos kaimo bendruomenėje

498,23

Mažosios Viduklės kaimų bendruomenė Bendruomenės materialinės bazės stiprinimas

490,00

Visuomeninė organizacija „Vosiliškio kaimo bendruomenė“ Vosiliškio kaimo bendruomenės poreikių tenkinimas

647,00

Visuomeninė organizacija „Slabada“ Visuomeninės organizacijos „Slabada“ visuomeninių ir bendruomenės poreikių tenkinimas

400,00

Kaimų bendruomenė „Sujainiai“ Kaimų bendruomenės „Sujainiai“ veiklos aktyvinimas ir bendruomenės poreikių tenkinimas

350,00

Kaimų bendruomenė „Berteškiai“ Bendruomenės veiklos stiprinimas

 

41,88

Gervinės kaimo bendruomenė Pareiginga bendruomenė

 

75,00

Gylių kaimo bendruomenė Gylių kaimo bendruomenei suteiktų paslaugų kompensavimas

125,22

Ramonų kaimo bendruomenė Ramonų kaimo bendruomenės veiklos gerinimas

150,00

Visuomeninė organizacija „Kaulakių kaimo bendruomenė“  Kaulakių kaimo bendruomenės finansinės naštos mažinimas

161,00

Visuomeninė organizacija Ilgižių krašto kaimų bendruomenė „Santaka“ Bendruomenei suteiktų paslaugų apmokėjimas ir kompensavimas

111,00

Nemakščių bendruomenės santalka Nemakščių bendruomenės santalkos bendruomenės namų atnaujinimas ir poreikių tenkinimas

324,24

Alėjų kaimo bendruomenė Alėjų kaimo bendruomenės veiklos užtikrinimas

430,00

Kaimų bendruomenė „Betygala“ Bendruomenės veiklos gerinimas ir tęstinumas

245,29

Visuomeninė organizacija „Norgėlų kaimo bendruomenė“  Visuomeninės organizacijos  „Norgėlų kaimo bendruomenė“ išlaidų kompensavimas

313,21