Kiaušinių dėžutės: ką daryti, kad skriauda gamtai būtų mažesnė

Artėjant Velykoms, kiaušinių paklausa šokteli, o namuose staiga padaugėja ir kiaušinių dėžučių. Vienos jų – iš kurios nors rūšies plastiko, kitos – popierinės. Dažniausiai jau atkreipiame dėmesį, kaip auginamos vištos, kurių produktus perkame, bet, deja, ne visiems rūpi, kaip tvarkyti kiaušinių dėžutes. VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacijos viešinimo ir marketingo specialistė Eglė Razbadauskaitė paaiškino, kokia elgsena būtų draugiškiausia aplinkai.

 Perdirbamos, bet su viena sąlyga

 „Visos šiuo metu rinkoje naudojamos kiaušinių dėžutės yra perdirbamos – sykį panaudotos ir vėl galėtų tapti žaliava naujiems gaminiams. Tam reikalinga dvi esminės sąlygos. Pirmoji – kad į pakuočių atliekoms jos patektų švarios, ir antroji kad jau pačiame konteineryje jos nebūtų užteršiamos dėl ten metamų nešvarių ar netinkamų atliekų“, – sako E. Razbadauskaitė.

PTO atstovė atkreipia dėmesį, kad jau eilę metų, tikrinant pakuotėms skirtų atliekų konteinerių turinį, nustatoma, jog vidutiniškai daugiau kaip 30 proc. pakuotėms skirtų konteinerių tyrinį sudaro mišrios komunalinės atliekos, kurių dalis yra taršios. Jos užteršia pakuotes, kurios galėtų būti perdirbamos, dėl to labai sumažėja jų perdirbimo galimybės.

„Vadinasi, net jeigu vienas ar keli asmenys ir labai stengsis teisingai, švariai rūšiuoti pakuotes, koks nors neatsakingas žmogus gali sugadinti ir pačias geriausias kitų intencijas. Tad visi turime stengtis pirmiausia prisiimti asmeninę atsakomybę už savo poveikį aplinkai“, – tvirtina PTO atstovė.

Jeigu norime, kad mūsų panaudotos kiaušinių dėžutės sugrįžtų į rinką kaip nauji gaminiai – turime pasirūpinti, kad jos į perdirbėjų rankas būtų perduodamos švarios. Šį reikalavimą nurodo tiek putų polistireno (putplasčio) atliekas perdirbančios įmonės UAB „R&R Ideas“ specialistai, tiek ir kiaušinių dėklus iš popieriaus plaušenos gaminančios UAB „Vinapack“ technologai.

„Labai sunku pasakyti tikslų tokių dėžučių atliekų perdirbimo skaičių. Tai priklauso nuo to, ar indelis yra švarus, sausas, neišteptas kokomis nors medžiagomis ar kiaušinių likučiais.

Kadangi šis gaminys pagal paskirtį neišvengiamai turi sąlytį su maisto produktu, tik švarius ir kokybiškus indelius galime vėl perdirbti ir iš jų pagaminti naujus“, – pastebi įmonės administratorė Jolanta Murauskienė.

Popierines dėžutės – puiki komposto žaliava

PTO atstovės žiniomis, didelė dalis, o kartais net ir iki pusės visos kiaušinių dėklams gaminti naudojamos popieriaus ir kartono žaliavos yra iš gyventojų rūšiavimo konteinerių. Vadinasi, tvarumo grandyje dalyvauja ir tie vartotojai, kurie rūšiuoja popieriaus ir kartono atliekas bei atsakingai naudojasi šioms atliekoms skirtais konteineriais.

„Iš kokios pusės bepažvelgtum, visa yra susiję. Esame priklausomi nuo gamtos išteklių, visi turime įtakos klimato kaitai ir visi esame atsakingi už tai, kad į pakuočių atliekų konteinerius patektų tik švarios atliekos. O jeigu jau netyčia užteršėme popierinę kiaušinių dėžutę, tai dalis mūsų turime dar vieną išeitį – šios pakuotės gali virsti kompostu arba daigykla, ruošiantis pavasario darbams darže ar šiltnamyje“, – aiškina E. Razbadauskaitė.

Kuo galėtų būti vertingi panaudoti kiaušinių dėklai?

  • Atsakingai rūšiuodami atliekas, padedame jas sugrąžinti į gamybos ir vartojimo ciklus. Taip taupome energiją, mažiname sąvartynų plotus, saugome aplinką.
  • Kiaušinių dėklų iš popieriaus plaušenos gamybai naudojamos medžiagos yra draugiškos aplinkai.
  • Kiaušinių dėklui iš popieriaus plaušenos suirti natūraliai gamtoje prireikia daugiausia pusės metų. Todėl šie dėklai puikiai tinka daigykloms.
  • Į sąvartyną patekusi kiaušinių dėžutė iš putplasčio suirs mažiausiai po 500 metų.
  • Plastikines kiaušinių dėžutes galima perdirbti. Nors perdirbimo procesas reikalauja daug energijos ir vandens, šie gaminiai dažnai naudojami daug kartų. Plastiką paprastai galima perdirbti keletą kartų, kol medžiagos kokybė pablogėja.
  • Jei kiaušinius perkate iš ūkininkų ar ieškote jų ūkininkų turguje, pasiūlykite panaudotų kiaušinių dėklų pardavėjams – ne vienu atveju jie noriai priims šį pasiūlymą.
  • Iš popieriaus plaušenos pagamintus kiaušinių dėklus galite kompostuoti. Susmulkinkite dėžutes ir jų gabaliukus sluoksniuokite su lapais, medžio drožlėmis, sausa žole, kavos tirščiais, daržovių bei vaisių nuopjovomis.

Apie VšĮ Pakuočių tvarkymo organizaciją

 VšĮ Pakuočių tvarkymo organizacija – tai pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – gamintojų ir importuotojų pavedimu plėtoti efektyvią pakuočių atliekų tvarkymo sistemą bei vykdyti visuomenės švietimo ir informavimo veiklą, įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintas gamintojams ir importuotojams pareigas, siekiant  įvykdyti LR Vyriausybės nustatytas apmokestinamosios pakuotės atliekų tvarkymo užduotis.