Gedulo ir vilties diena Raseiniuose

  Teigiama, kad sovietų įvykdytų represijų metais Lietuvoje nukentėjo per 300 000 žmonių, kurie buvo pasiųsti į kalėjimus ar tremties vietas, išsibarsčiusias po visą Sovietų Sąjungą. Jeigu būtų norima įgarsinti kiekvieną ištremtų ar įkalintų tautiečių vardą, pavardę ar likimą, tai užtruktų 15 parų.

Šiandien, birželio 14–ąją, Gedulo ir vilties dienos minėjimas prasidėjo šventomis mišiomis Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Joje buvo aukojamos mišios už tremtinius, politinius kalinius, Laisvės kovų dalyvius. Iš šventovės eisena atžygiavo į Nepriklausomybės gynėjų aikštę, kur prie pastatytų dviejų tolygių 4 m aukščio memorialinių ženklų Lietuvos Laisvės kovų sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16-osios Deklaracijos signatarams Jonui Žemaičiui-Vytautui ir Petrui Bartkui-Žadgailai atminti, jau buvos susirinkęs būrys visuomenės atstovų.

Šių statinių svarbą Raseinių krašto žmonėms, būsimoms kartoms pabrėžė ir Seimo pirmininko pavaduotojas raseiniškis Arvydas Nekrošius, architektas prof. Algis Vyšniūnas, Pakapurnio kaime gimęs Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas ats.mjr. Židrūnas Šadauskis bei Jono Žemaičio-Vytauto proanūkė V.Juškaitė.

   Aikštėje skambėjo laisvės kovų dalyvių, politinių kalinių ir tremtinių dainos ir eilėraščiai. Šie prasmingi kūriniai mitingo dalyvius skatino ne tik susimąstyti apie tragiškus pokario metus, bet ir atsakė į svarbiausią klausimą, kodėl Lietuva nepalūžo, išgyveno ir įgyvendino savo didžiausią viltį – 1990 m. kovo 11-ąją atkūrė savo nepriklausomybę. Žuvusieji už Lietuvos laisvę buvo pagerbti šūvių salvėmis ir Visuotine tylos minute.

   Po to renginys persikėlė į Žemaičio aikštę, kur projekto „Misija Sibiras“ atstovai Raseiniuose pirmą kartą įgyvendina atminties akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok“. Jos metu siekiama perskaityti 5 000 tremtinių ir politinių kalinių vardų bei likimų. Akcijos programą pateikė „Misija Sibiras“ dalyvis, VšĮ „Atrask Raseinius“ direktorius Arnas Zmitra. Prie skaitymų prisidėjo Seimo vicepirmininkas Arvydas Nekrošius ir kiti šios akcijos dalyviai. Renginys vyks tol, kol bus perskaitytos visos pavardės – planuojama, kad iki 19 val.

Visi norintys prisidėti prie projekto „Misija Sibiras“ savo indėliu ir taip sukurti ateitį istorijai kviečiami tai padaryti aukojimo platformoje aukok.lt