Dėl dujų balionų keitimo saugia energija

Pagal Energetikos ministerijos parengtą suskystintų naftos dujų (SND) balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą, SND balionai  maistui gaminti trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose turi būti pakeisti į kitą saugią energijos rūšį. Vyriausybė iš biudžeto lėšų dujų balionų keitimui į elektros energiją ar gamtines dujas 2020 m. skyrė 15 mln. Eur. 

   Siekiant, kad nesaugiai eksploatuojamų dujų balionų būtų atsisakyta kuo greičiau ir galimybė gauti valstybės paramą nesukeltų papildomų administracinių rūpesčių gyventojams, daugiabučio namo vidaus darbus organizuoti, įgyvendinti ir paraiškas kompensacijoms gauti turi teikti daugiabučio namo atstovas (daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu).

      SND balionų šalinimo projekto apimtyje daugiabučio namo atstovas, įgyvendindamas gyventojų sprendimus, turi:

     Norintiems pasinaudoti valstybės teikiama negrąžinama parama ir gauti ją dar šiemet, sąmatas būtina pateikti iki spalio 1 d., tam kad būtų rezervuotos lėšos, o darbus atlikti iki lapkričio 30 dienos, pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus.

    Daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti SND balionų šalinimo projektą, turi būti įtrauktas į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – VERT) viešai skelbiamą daugiabučių namų sąrašą. Į šį sąrašą yra įtraukiami trijų ar daugiau aukštų, neskaitant cokolinių ir mansardinių aukštų, daugiabučiai, kuriuose maistui ruošti naudojami SND balionai ir kuriems centralizuotai maisto gamybai netiekiamos SND. Ar daugiabutis namas yra šiame sąraše galite pasitikrinti VERT svetainėje ir jei nėra, bet atitinka reikalavimus, kreiptis į savivaldybę dėl sąrašo papildymo.

    Maisto gaminimui nenaudojant dujų balionų, tai yra ruošiant ant elektros viryklės ar prisijungus prie gamtinių dujų skirstymo tinklo, užtikrinamas didesnis saugumas ne tik butui, bet ir visam namui, nes nėra baliono sprogimo pavojaus. Kartu tai yra gerokai patogiau – nereikia keisti dujų balionų ir juos eksploatuoti pagal nustatytus reikalavimus ir taip patirti papildomų išlaidų.

   Esant klausimams dėl SND balionų šalinimo projekto, prašome kreiptis į:

   ESO: el. paštas SNDbalionai@eso.lt, tel. nr. 8 617 96546

   Lietuvos energetikos agentūrą: el. paštas – SNDbalionai@ena.lt, tel. nr. 8 680 31869

   Valstybinės energetikos reguliavimo tarybą: tel. nr. 8 800 20500.